Основоположення марксистської етики

З інших методологічних позицій і під іншим кутом зору критичне ставлення до моралізаторства класичної етики було виражено в філософії марксизму. Засновники: Карл Маркс (1818-1883 рр.) і Фрідріх Енгельс (1820-1895 рр..).

Необхідно враховувати змістовну багатозначність марксизму в залежності від його видів (ранній марксизм, класичний марксизм, ленінізм, неомарксизм та ін), определявшую та особливості інтерпретації етичної проблематики.

Головні новації в області етичних уявлень:

• критика споглядальності класичної етики і моралізаторства (від негативного ставлення до моралі як до «безсилля в дії» до підпорядкування моралі політичним цілям);

• установка на необхідність перетворення матеріального світу (комунізм як практичне втілення гуманізму);

• принциповий соціологізм (детермінація моралі суспільним буттям, її класовий характер, соціальна сутність людини, практичний спосіб вирішення моральних антиномій).

Еволюція марксистської етики: від «маргінального» статусу до реального (ідейному і практичного) буття як важливого етичного феномену XX століття.

Посилання на основну публікацію