Норми професійної етики

Професійна етика – сукупність моральних норм, що визначають ставлення людини до свого професійного обов’язку, а через нього і до людей, з якими він пов’язаний в силу характеру своєї професії, і до суспільства в цілому. Вона являє собою застосування етичних норм до професійної сфери.
До етичним нормам професійної діяльності належать:
1) відповідальне ставлення до своїх трудових обов’язків і виконання всіх узятих на себе зобов’язань;
2) високий рівень знань і професіоналізму в певній сфері трудової діяльності;
3) моральне ставлення до колег по професійній діяльності і групам людей, інтереси яких зачіпаються в її ході;
4) солідарне поведінку всіх учасників трудового процесу внаслідок необхідності високої узгодженості дій.
Змістом професійної діяльності є:
1) кодекси поведінки, розпорядчі певний тип моральних взаємин між людьми, які представляються оптимальними для виконання професійної діяльності;
2) способи обгрунтування громадського та гуманістичного призначення кодексів для даної професії і тих працівників, які зайняті у відповідній професійній сфері.
В розгляд професійної етики входять наступні проблеми:
1) ставлення трудових колективів і кожного фахівця окремо до суспільства, класу і їх інтересам;
2) моральні якості особистості фахівця, що забезпечують щонайкраще виконання професійного обов’язку;
3) специфіка моральних взаємин фахівців і людей, з якими вони пов’язані за родом діяльності;
4) взаємовідносини всередині трудових колективів і специфічні для даної професії моральні норми, що відображають ці відносини;
5) особливості професійного виховання і професійна діяльність як моральне якість особистості.
Становлення інформаційної цивілізації в сучасному суспільстві зумовлює необхідність створення нового типу професійної моралі, яка б відображала як вищої цінності трудову діяльність на основі розвитку ринкових відносин. Інформаційно-технологічний спосіб відтворення системи суспільного життя висуває на перший план проблеми ділової кваліфікації, професіоналізму та компетентності працівника. У сучасному суспільстві особистісні якості індивіда тісно поєднуються з його ділової характеристикою, ставленням до праці та рівнем професійної придатності. Справжній професіоналізм спирається на такі моральні норми, як борг, чесність, вимогливість до себе і своїх колег і відповідальність за результати праці.

Посилання на основну публікацію