Маніпуляції, їх види та причини

Маніпуляція – це форма міжособистісного спілкування у вигляді впливу на партнера по спілкуванню з метою досягнення своїх прихованих цілей.

Маніпуляція передбачає реалістичну оцінку і сприйняття особистих якостей і професійних можливостей партнера по спілкуванню.

Мета такого спілкування – встановлення контролю над поведінкою і думками іншої людини.

Виділяють два основних види маніпуляцій:

  • маніпуляції масовою свідомістю – вплив на свідомість людей, при якому вони вірять в нейтральність і неупередженість суспільних інститутів. У масову свідомість впроваджується міф про незалежність прийняття рішень в країні від фінансово-промислових груп. За допомогою маніпуляцій масовою свідомістю багатосторонні відносини людей перетворюються на сугубо ринкові;
  • міжособистісні маніпуляції – спілкування, при якому справжні цілі впливу на людину ховаються або підміняються іншими.

Причинами маніпуляцій є:

  • розвиток інформаційних технологій, що дають можливість розширеному психологічному впливу на масову та індивідуальну свідомість;
  • всі сучасні ЗМІ – ділові підприємства, які отримують доходи від торгівлі своїм часом;
  • зіткнення інтересів і мотивацій різних індивідів, груп, владних структур та громадянського суспільства у всіх сферах суспільного життя.

Маніпулятивне спілкування завдає шкоди моральності особистості, так як партнер сприймається не як цілісна унікальна особистість, а як носій певних, “потрібних” маніпулятору властивостей.

Однак сам людина, обравши такий тип спілкування, стає жертвою власних маніпуляцій. Себе вона також не сприймає як особистість і переходить на стереотипні форми спілкування, керуючись помилковими мотиваціями і цілями, втрачаючи цінність власного життя.

Тому необхідно знати способи протидіяти і розпізнавати маніпулятивне вторгнення по стереотипності поведінки, регресії до інфантильних реакцій і проявів психічних автоматизмів.

Вплив на людей здійснюється за допомогою застосування маніпулятивних технологій.

Маніпулятивні технології – технології ділового спілкування, які пов’язані з прихованим психологічним впливом на ділового партнера з метою примушення його до рішень і дій, вигідним маніпулятору. Загальне для всіх маніпулятивних технологій – прихований психологічний вплив на ділового партнера з метою впровадження в його психіку цілей, бажань, намірів, не співпадаючих з його власними.

Способами захисту від маніпуляцій є:

  • відхід від спілкування;
  • збільшення дистанції в спілкуванні з маніпулятором;
  • блокування психологічного впливу шляхом ігнорування або надягання «маски» спілкування.
Посилання на основну публікацію