Етичні категорії – коротко

Отже, що вивчає етика: об’єктом є суспільство і людина, а предметом – їх моральні цінності. Будь-яка наука має свої закони і етика не виняток. Головне її правило (його називають «золотим») говорить: «Поводься з іншими так, як хочеш, щоб ставилися до тебе».

Також дане вчення має свої категорії, через призму яких вона вивчає людські мораль і моральність. Всього їх сім:

  • Добро і зло. Перше – це все, що стосується доброти, друге – те, що їй суперечить;
  • Борг – звід обов’язків індивіда по відношенню до представників суспільства;
  • Совість – внутрішній контролер поведінки людини, цензор, особистий самосуд. Совість (що це таке?) Вважається одним з найсильніших почуттів, наявність якого свідчить про високий рівень моральності і усвідомленості особистості;
  • Особисту гідність, рівень якого безпосередньо пов’язаний з рівнем самореалізації індивіда в суспільстві. Оцінюється як самою людиною, так і людьми;
  • Честь – формується людиною в зв’язку зі пов’язаністю з якоюсь групою. Колективна честь стає не тільки професійної, а й особистої;
  • Свобода (що це?) – відображає спектр усвідомлених, добровільних виборів і можливостей;
  • Відповідальність – усвідомлене передбачення наслідків своїх дій і добровільне їх прийняття.

Кожна категорія «не працює» ізольовано: вони все пов’язані і доповнюють один одного.

Наприклад, зробивши щось погане – вибравши категорію зла, який усвідомлює себе людина буде мучитися докорами сумління, так як відчує втрату особистої гідності. Можливо, він захоче реабілітуватися в очах людей, прийме відповідальність за те, що відбувається і постарається змінити ситуацію, а можливо, що і немає (свобода знову ж).

Посилання на основну публікацію