Етичні цінності

Дана дисципліна має два види цінностей, крізь які вона вивчає свій предмет:

Позитивні – це ідеали, які лежать в основі благодатного поведінки. Сюди входять добро, совість, честь, почуття сорому, справедливості і т. д. По суті, ці поняття є абсолютами, тобто досягти їх на 100% неможливо, але прагнення до цього заохочується релігією і суспільством.

Негативні цінності є зворотним боком медалі – антипод позитивним. До них відносяться зло, цинічність, егоїзм, заздрість та інші. Ці вади бездоганне громадськістю: людина, яка ними керується по життю, засуджується людьми.

Ці цінності – і хороші, і погані, є добровільним вибором кожної людини і лежать в основі його вчинків. Які з них він буде використовувати на своєму шляху, а які відкине вбік, залежить від рівня його моральності, виховання, щепленого значущими дорослими.

І якщо світогляд особистості різниться з громадськими моральними засадами, то їй буде складно уживатися серед людей (це прямий шлях в соціопати).

Таким чином, етика – це наука, яка регулює людські взаємини, вчить «як треба і як не можна» надходити з іншими.

Посилання на основну публікацію