1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Що таке етикет

0 коментарів

Етикет - система знаків, заснованих на моральних принципах, які використовують люди при взаємодії в суспільстві.

Правила етикету відрізняються від різних показників, таких як:

країна; національність; релігійні переконання та інші.

У...

Етичні цінності

0 коментарів

Дана дисципліна має два види цінностей, крізь які вона вивчає свій предмет:

Позитивні - це ідеали, які лежать в основі благодатного поведінки. Сюди входять добро, совість, честь, почуття сорому, справедливості...

Етичні категорії - коротко

0 коментарів

Отже, що вивчає етика: об'єктом є суспільство і людина, а предметом - їх моральні цінності. Будь-яка наука має свої закони і етика не виняток. Головне її правило (його називають «золотим»)...

Розділи етики

0 коментарів

Теоретична частина вивчає різні аспекти моралі і моральності: їх історичний фактор, як вони виникли, як розвиваються, їх функціонування, зв'язаність між собою. Методологією теоретичної частини етики є знання, отримані в сфері...

Етика - визначення терміна

0 коментарів

Слово «етика» походить від давньогрецького ethos (етос). Спочатку етос означав місце спільного проживання: будинок, гніздо, лігво. Пізніше їм стали називати якесь сталість - характер або звичай.

Діяч філософії Аристотель, розуміючи...

Історія розвитку етикету

0 коментарів

Точно відомо, що правила моральності, вихованості та пристойної поведінки вироблялися людством протягом тисячоліть. Імовірно, перші правила етикету з'явилися раніше, ніж писемність. Тому що вони були записані в древніх текстах в...

Повідомлення на тему "Етикет (види і правила)"

0 коментарів

Поняття "етикет" запозичене з французької мови і включає в себе всі допустимі установки щодо поведінки і зовнішнього вигляду. Цих негласних правил слід дотримуватися не тільки в громадських місцях, а й...

Доповідь на тему "Етикет (види і правила)"

0 коментарів

Вчителі часом говорять про «правила етикету» строгим голосом. Що ж означає це таємниче слово - «етикет»? Якщо сформулювати визначення коротко і простою мовою, то воно буде звучати так: «Етикет -...

Дружба та любов як найбільш значимі форми спілкування

0 коментарів

Дана група об'єднує проблеми, які виражають галузі етичного знання, традиційно відносяться до нормативної сфері (професійна етика, етика спілкування, етикет та ін). Виділення такої групи проблем не означає їхньої абсолютної противопоставленности...

Щастя як моральна цінність

0 коментарів

Феномен щастя особливо тісно пов'язаний з емоційною сферою морального буття, як би вислизає від суворого наукового аналізу, тому проблема щастя в етичному знанні — одна з найбільш дискусійних, що погано...