Значення правової держави для суспільства

У різні періоди історії і в різних країнах особливості правового держави могли трактуватися по-різному. Так, наприклад, навіть сьогодні є країни з монархічним устроєм, які вибудовують структури влади з урахуванням своєї специфіки.

До особливостей на сучасному етапі можна віднести:

  • деяку розмитість конституції в системі нормативно-правових документів, що складаються з законодавчих і підзаконних актів;
  • необхідність постійно підтримувати демократію в суспільстві, тому що в своєму сучасному вигляді воно схильне до бюрократизації і якоїсь узурпації влади;
  • формування активного громадянського суспільства.

Значення правової держави полягає у встановленні такого порядку, яке дозволяє громадянам максимально повно реалізувати свої права і свободи, не обмежуючи при цьому інтереси інших людей. При цьому будь-які розбіжності вирішуються на основі законодавчих актів, вимоги яких розумні і здійсненні.

Це означає, що для громадянина виконання вимоги законодавчого акту та взаємодія з іншими членами суспільства не вимагає якихось зусиль, спеціальних знань або певних навичок. В цьому і полягає цінність правової держави.

Оскільки одним із принципів є взаємна обов’язок влади і особистості, держава в своїй ідеальній формі здатне забезпечити повну реалізацію прав і свобод для своїх громадян. При цьому такі відносини будуватимуться на принципах взаємоповаги та рівноправності.

Увага! Європа і США досить досягли успіху в реалізації цього принципу. Громадяни цих країн, живуть, поважаючи закон і виконуючи його вимоги. Країна ж, в свою чергу, прагне повною мірою задовольнити потреби суспільства в цілому і кожного індивіда окремо.

Але як би не було велике значення правової держави, ця конструкція явно недосконала і нестійка до зовнішніх впливів.

В умовах глобалізації та загального проникнення культур, ідей і традицій суспільства з розвиненою правовою системою можуть відчувати потрясіння через надмірну відкритості.

Не всі державні утворення є правовими в тому сенсі, в якому це трактує юридична наука.

Наприклад, деякі країни Азії, Африки, Близького Сходу: в них також діють свої системи права і є законодавчі акти. Але їх системи, а також суспільні підвалини і норми в корені відрізняються від західних цінностей.

При зіткненні двох різних систем виникають конфлікти. Це в свою чергу викликає бажання більш м’якою і демократичної системи вводити жорсткі обмежують правила. І тут вже виникає питання, наскільки правовим залишається держава, якщо не всі громадяни або мешканці країни в однаковій мірі рівноправні і взаімообязани перед законом.

У будь-якому випадку такі ситуації не означають провалу концепції, це лише чергова перешкода на шляху її еволюції.

Посилання на основну публікацію