1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Зміст пасиву

Зміст пасиву

Пасиви підприємства або сумарні пасиви — джерела утворення його активів. Групування розділів у зазначеній частині бухгалтерського звіту залежить від часових проміжків і належності засобів формування активу. На підставі цих двох факторів в пасиві балансу створено три розділи.

Капітал і резерви

У цій частині власні кошти підприємства поділяються на практично постійні і змінні елементи. Останні залежать від облікової політики, прийнятої організацією, і фінансового результату виробничої діяльності компанії, який регулярно оновлюється.

У розділі представлені всі вкладені в активи фінансові ресурси компанії:

 • Статутний капітал складається з первинних інвестицій власників, що забезпечують статутну діяльність компанії. Його сума являє собою мінімальний розмір власності, що належить підприємству, і забезпечення інтересів його кредиторів.
 • Власні акції підприємства, які були викуплені в акціонерів.
 • У додатковому капіталі згруповані три елементи. Перший – емісійний дохід, що є різницею між номіналом акцій компанії та їх продажною вартістю. Другий – курсові різниці, що виникають при купівлі частки статутного капіталу фірми за валюту іншої держави.
 • Третій – різниця при переоцінці основних засобів, що виникає через зміну їх вартості.
 • Резервний капітал – це грошовий еквівалент розміру майна організації, призначеного для покриття збитків, викупу акцій компанії, розміщення нерозподілених прибутків та інших цілей.
 • Прибуток, який не був розподілений, або непокритий збиток.

Довгострокові зобов’язання

До довгострокових зобов’язань відносяться борги кредиторів, що будуть погашені не раніше ніж через 12 місяців після дати формування балансу. Складається розділ з наступних елементів:

 • загальна сума взятих позик і кредитів;
 • зобов’язання з податків, що були відкладені;
 • інші зобов’язання, що відповідають вимогам розділу.

Заборгованість з коротким терміном

Кредиторська заборгованість, серйозні зміни по якій повинні відбутися протягом року, розташована в короткострокових зобов’язаннях. Цей розділ називають поточними пасивами, в балансі це рядок 1500.

До таких належать:

 • відповідні позики та кредити;
 • борги перед засновниками організації, що виникли через невиплату дивідендів;
 • Доходи майбутніх періодів;
 • інші зобов’язання з коротким терміном погашення, наприклад, заборгованість з оплати праці співробітників компанії;
 • кредиторська заборгованість, тобто борги підприємства перед іншими фізичними та юридичними особами, які організація зобов’язана виплатити.

Ще одна складова короткострокової заборгованості – резерви майбутніх витрат. Для рівномірного введення зазначених витрат у витрати виробництва підприємство має право створювати такі типи резервів:

 • майбутня оплата відпусток співробітників;
 • виплата винагороди за вислугу років;
 • видача премій за результатами діяльності організації за рік;
 • ремонт будівель і споруд, а також інших основних засобів;
 • покриття інших ймовірних витрат, встановлених законодавством каїни.
ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Відсоток