Зародження економічного інструментарію

Виразники економічних знань стародавнього світу – філософи і правителі рабовласницьких держав – прагнули ідеалізувати і зберегти рабовласництво і натуральне господарство.

Докази ідеологів стародавнього світу переважно грунтувалися на категоріях моралі, етики, моральності і були спрямовані проти вільного функціонування грошового і торгового капіталу.

Джерела економічних знань Стародавнього Сходу:

  • Вавилон – Звід законів царя Хаммурапі (1792-1750 рр. До н. Е.) Приділяє особливу увагу приватної власності. Він дає можливість зробити висновок про розвиток товарно-грошових відносин в Вавилонії;
  • Китай – Конфуцій (Кун-цзи) (551-479 рр. До н. Е.) Заклав основи вчення, що вплинули на вибір гуманної системи податків і повинностей;
  • Індія – трактат «Артхашастра» (буквально – «наука про користь, про практичному житті»), збори повчань з питань управління державою. Цей трактат – джерело відомостей про суспільні відносини, інструментарії економіки його часу, політичних інститутах Стародавньої Індії. Автором трактату вважається Каутилья (IV ст. До н.е.), древнеиндийский державний діяч.

Відповідно до цими джерелами для азіатського способу виробництва характерні: надмірне регулювання господарства за допомогою регламентації сфери позичкових операцій і торгівлі; провідна роль в економіці відводиться власності держави; недоторканність приватної власності.

Економічні знання та інструментарій Стародавньої Греції:

  • Ксенофонт (430-354 рр. До н. Е.) – В трактаті «Про домашнє господарство» дав характеристику інструментарію поділу праці (на розумовий і фізичний), товару як володіє корисними властивостями (споживча вартість) і його здібностям обміну на інший товар ( мінова вартість);
  • Платон (428-347 рр. До н. Е.) – В книзі «Держава» створив теорію ідеального суспільного устрою, заснованого на справедливості (кожен займається тим, до чого більш пристосований), проповідував знищення приватної власності, спільність дружин і дітей, державну регулируемость шлюбів, суспільне виховання дітей, які не повинні знати своїх батьків;
  • Аристотель (384-322 рр. До н. Е.) – В книзі «Політика» запропонував економічне вчення, засноване на передумові, що рабство – явище природне і завжди повинно бути основою виробництва; схвалював економічну діяльність і засуджував хрематистику; вважав, що гроші виступають в ролі

Совиміру при обміні і тому їх не можна позичати (монета не може народжувати монету), що гроші стали «загальним засобом обміну» в результаті угоди; держава важливіше сім’ї та окремої особистості.

Посилання на основну публікацію