Заробітня плата

Заробітна плата – це форма матеріального (грошового)
винагороди за працю, що надходить найманим працівникам і державним службовцям. Праця робітника та інженера у сфері матеріального виробництва або державного службовця, вчителі та професора, лікаря і менеджера оплачується не однаково, оскільки, по-перше, по-різному вимірюється, по-друге, результат праці часто неможливо встановити та оцінити точно.
Величина заробітної плати визначається рядом факторів, найважливішим з яких є вартість робочої сили, яка являє собою набір засобів, необхідних для життєзабезпечення робітника і його сім’ї. Сюди входять витрати на навчання та культурні потреби. Вартість робочої сили в різних країнах неоднакова і залежить від рівня економічного розвитку суспільства, загального рівня технологічної озброєності праці, традицій і інших факторів.
Важливим чинником зростання заробітної плати є кваліфікація працівника і характер його праці. Більш високо оплачується, наприклад, праця працівника рідкісних або ризикованих професій, творчу працю. Безробіття знижує рівень заробітної плати, а підвищений попит на дефіцитні професії збільшує оплату працівників цих професій. У різних країнах діють різні системи заробітної плати: погодинна, відрядна, оклади, бонуси, різного роду компенсації та ін.
Види і форми заробітної плати. Необхідно розрізняти номінальну і реальну заробітні плати. Номінальна заробітна плата, тобто. Е. Сума грошей, яку отримує робітник, не дає повного уявлення про фактичний рівень його оплати. Якщо номінальна заробітна плата робітника протягом ряду років не змінюється, а ціни на предмети споживання підвищуються, то становище робітничого погіршується, так як на колишню заробітну плату він зможе отримати менше товарів і послуг. Визначити фактичний рівень оплати робочої сили можна за допомогою реальної заробітної плати. Вона вимірюється кількістю товарів і послуг, які працівник може придбати на свій грошовий заробіток. Лдя визначення динаміки реальної заробітної плати індекс номінальної заробітної плати ділять на індекс вартості життя. Цей індекс визначається зіставленням цін на предмети споживання та послуги в різний час.
Номінальна заробітна плата виражається в грошах, які працівник отримує за свою працю. Реальна заробітна плата федставлена ​​кількістю товарів і послуг, які можна прибрести на отримані гроші.
Зміна реальної заробітної плати розраховується з юмощью індексу (Л), який визначається відношенням приросту номінальної зарплати до приросту споживчих цін. Основними формами заробітної плати є повремён- іая і відрядна. Погодинна заробітна плата – це оплата тість робочої сили за певний час (день, тиждень, іесяц). Таким чином, її розмір знаходиться в прямій зависи- юсти від тривалості відпрацьованого часу. Фактична оплата робочої сили може бути різною навіть при однаковій напування або місячній заробітній платі, якщо є відмінності в фодолжітельності робочого дня.
Більш точною є система визначення фактичного рівня оплати робочої сили при обчисленні заробітної плати, ріходящейся на 1:00 праці. Множачи погодинну оплату руда на кількість відпрацьованих годин, ми отримуємо суму оплати праці за день, тиждень, місяць. Ця форма оплати широко фіменяется на підприємствах з регламентованим технологи- ївскім режимом (на конвеєрах та інших високомеханізіро- анних та автоматизованих режимах).
Мінімальна заробітна плата служить орієнтиром для уста- ювленія рівнів доходів всіх категорій зайнятих.
Міняючи її ровень, можна впливати на величину зарплати в економічній Истеми країни. Встановлення об’єктивної мінімальної заробітної плати в нашій країні – одна з найважливіших завдань дер-, арства. Підприємці уважно стежать за політикою держави в цій області, і невизначеність у даному питанні ІМ вигідна – вони не поспішають збільшувати ставки заробітних плат найманим працівникам. Інший чинник, що вимагає не тільки становлення мінімальної заробітної плати, а й существенно- про її збільшення, пов’язаний з участю Росії у світовому еконо- ііческом співтоваристві. Так, уряд намагається підвищувати нутренніе ціни на газ, електроенергію та інші послуги населенню до європейського рівня.

Посилання на основну публікацію