Закони, принципи, вимоги, умови кібернетики

Кібернетична система управління будується на основі закономірностей кібернетики. Найважливішим в кібернетиці є поняття «обратйие зв’язку» між елементами. За допомогою зворотного зв’язку здійснюється цілеспрямоване управління об’єктами і підтримується динамічна рівновага системи (гомеостаз). Зворотні зв’язку можуть бути як позитивними, так і негативними.

Основна умова ефективного функціонування системи – дотримання принципу необхідного і достатнього різноманітності системи, відповідно до якого складність керуючої системи повинна бути не менше складності керованого об’єкта, що враховується при визначенні функцій управління і побудові апарату управління.

Принцип зовнішнього доповнення вимагає розглядати систему з урахуванням її взаємодії із зовнішнім середовищем або з системою більш високого рівня.

Ефективна система управління будується з урахуванням низки спеціальних вимог, основні з яких – адекватність, адаптивність, гнучкість, надійність, пропорційність.

Посилання на основну публікацію