Закони попиту

Для розуміння ринкових механізмів дуже важливо знати базові закони ринку, до числа яких належить закон попиту і пропозиції.

Закон попиту – при зростанні ціни на товар, попит на нього знижується, при інших незмінних факторах, і навпаки.

Математично закон попиту означає наявність між величиною попиту і ціною зворотної залежності.

З обивательської точки зору закон попиту цілком логічний – чим нижче ціна на товар, тим привабливіше його покупка і тим більшу кількість одиниць товару буде куплено. Але, як це не дивно, бувають парадоксальні ситуації, при яких закон попиту дає збій і діє в зворотну сторону. Це проявляється в тому, що величина попиту зростає в міру зростання ціни! Прикладами можуть служити ефект Веблена або товари Гіффена.

Закон попиту має теоретичне обгрунтування. В його основі лежать такі механізми:
1. Ефект доходу – прагнення покупця придбати більшу кількість даного товару при зниженні ціни на нього, при цьому не зменшуючи обсягу споживання інших товарів.
2. Ефект заміщення – готовність покупця при зниженні ціни на даний товар віддати перевагу саме йому, відмовившись від інших більш дорогих товарів.
3. Закон спадної граничної корисності – у міру споживання даного товару кожна його додаткова одиниця буде приносити все менше задоволення (продукт «приїдається»). Тому споживач буде готовий продовжувати купувати даний товар тільки при зниженні його ціни.

Таким чином, зміна ціни (цінового фактора) призводить до зміни величини попиту. Графічно це виражається в переміщенні по кривій попиту.

Зміна величини попиту

Зміна величини попиту на графіку: переміщення по лінії попиту від D до D1 – зростання обсягу попиту; від D до D2 – зниження обсягу попиту
Вплив інших (нецінових) факторів призводить до зсуву кривої попиту – зміни попиту. При зростанні попиту графік зміщується вправо і вгору, при зниженні попиту – вліво і вниз. Зростання називається – розширення попиту, зниження – звуження попиту.

Зміна попиту

Посилання на основну публікацію