Загальна характеристика ризиків

Будь-який вид має на увазі під собою всі негативні явища, в тій чи іншій мірі перешкоджають реалізації поставленої мети на різних етапах її досягнення.

Імовірність виникнення подібної ситуації може бути розрахована за допомогою використання різних математичних методів.

З урахуванням проведеного аналізу всіх можливих відхилень від запланованого результату, так звані ризик-аналітики орієнтуються на середньоочікувана величину ризику. Вона є найбільш обгрунтованою з точки зору кінцевого результату конкретної діяльності.

Прийнято виділяти дві складові ризику: ситуаційну і індивідуальну.

Розглядаючи конкретний тип, з’ясовують ступінь причетності до нього індивідуума і так звані сторонні чинники. Залежно від процентного еквівалента тієї чи іншої складової, ризику присвоюється відповідну назву.

Більшість ризиків піддається прогнозуванню. Це дозволяє знизити небажані наслідки для компанії на шляху до наміченої мети.

Управління ризиком, особливо у випадку з різними інноваційними проектами, має на увазі розробку і застосування досконалих методів і способів по виявленню найбільш вигідних і оптимальних для даної ситуації шляхів подальшого розвитку.

Посилання на основну публікацію