Загальна характеристика дефіциту і профіциту

Основною метою державної політики є пошук кращого вирішення проблеми недостатності коштів бюджету та його збалансованості. Реформи, що відбуваються в Україні, модифікували функціонування бюджетної системи і відносини між владою різних рівнів.

Сутність державних коштів

На підставі документа держбюджету розшифровується поняття основних об’єктів системи. Державний бюджет в паперовому варіанті являє собою документ, що складається з двох розділів. Дохідна частина відображає приплив, надходження до держскарбниці податкових платежів, зборів, прибутку державних установ.

Витрати (розпис бюджету) встановлюють напрями використання грошей на фінансування завдань і функції держави. На дохідну частину впливає економічна ситуація, оподаткування, а структура витрат змінюється в залежності від потреб, а також внутрішньої, соціально-економічної обстановки.

Основні джерела доходів Федерального бюджету:

 • Податки і збори.
 • Доходи від здачі в оренду або продажу державного майна.
 • Діяльність організацій.
 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 • Дивіденди від акцій.
 • Інші надходження.

Витрачання коштів з бюджету спрямоване на виконання державних завдань, обслуговування зовнішніх і внутрішніх боргових зобов’язань, поповнення державних запасів і резервів.

До витрат на виконання державних функцій відносяться державне і місцеве самоврядування, судова влада, оборона країни, правоохоронна діяльність, витрати на культуру, мистецтво, освіту, охорону здоров’я та інше. За допомогою скорочення нераціональних витрат вдалося прийти до позитивних зрушень витрат.

Способи формування ресурсів:

 • Пряма участь в ринкових угодах.
 • Оподаткування.
 • Добре реалізує продукцію на ринку за заниженою вартістю.

У деяких випадках держава, здійснюючи виробництво в умовах монополії, добре реалізує продукцію на ринку за заниженою вартістю. Держкомпанії отримують виручку, яка відшкодовує витрати і розширює виробництво. Іноді для стимулювання споживання благ держава спеціально застосовує ціни, що не покривають витрати.

Знижені ціни забезпечують доступність предметів першої необхідності для громадян. У такому разі державна збитковість виправдовується пріоритетом простого перерозподілу. Джерелом грошових коштів є оподаткування комерційних компаній.

Бюджет є головною фінансовою категорією, значущою частиною фінансів на рівні держави або муніципалітету. Щоб порахувати його показники, потрібно володіти основною інформацією і розуміти принцип дії. Таким правом наділена Державна дума. У цьому документі відображається циклічний характер розвитку суспільства.

Держбюджет – це значимий документ держави, в якому представлені фінансові кошториси всіх відомств, державних служб, урядових програм. У ньому визначені потреби, які необхідно покрити за рахунок держскарбниці, а також вказується розмір передбачуваних надходжень ззовні. Бюджетна система регламентується кодексом з однойменною назвою.

Види бюджету:

 • Федеральний.
 • Суб’єктів (регіональний, консолідований).
 • Муніципальний (місцевий).

Бюджет країни повинен бути збалансований, але через різні обставини виникає ситуація дисбалансу. Може утворитися кризова ситуація, коли доходи не покривають необхідні витрати.

Загальний розмір передбачених витрат повинен відповідати надходженням до бюджету, включаючи запозичені Фінанси. Наявність недостатності бюджетних коштів не означає незбалансованості, якщо досягнуто рівність між витратами і надходженнями.

Збалансований стан державної скарбниці та економіки країни є основою нормального функціонування органів управління, адміністративно-територіальних відділень. Наприклад, якщо невелика частина бюджетування буде недостатньою і дефіцитною, це призведе до затримки фінансування бюджетних установ, порушення термінів виконання замовлень на державній або місцевому рівні, виникнення проблем неплатежів.

Нелегко вдається домогтися врівноваження дохідної та видаткової частини. Якщо складання дефіцитного бюджету неминуче, для забезпечення його балансу залучаються джерела фінансування.

Прийоми врівноваження:

 • Встановлення граничних лімітів витрат.
 • Розподіл доходів між бюджетами різних рівнів, згідно з розподілом їх повноважень.
 • Збільшення дохідної частини, пошук резервного фінансування, моніторинг.
 • Модернізація, планування витрат, потенційно збільшують доходи.
 • Економія.
 • Використання надійних позикових джерел.

Важливий потенціал представляє санкціонування витратної частини. Це контроль з боку казначейства за дотриманням лімітів зобов’язань.

Посилання на основну публікацію