Як порахувати чому дорівнює мультиплікатор інвестицій

Мультиплікатор інвестицій є показник, що відображає ступінь позитивного впливу інвестицій на різні області. Він є найважливішою складовою частиною теорії, розробленої англійським економістом Кейнсом; в такому значенні: множник. Справа в тому, що цей показник підсилює попит під впливом інвестиційних вливань, тим самим сприяючи збільшенню доходу країни.

Теорія Кейнса

Мультиплікатор інвестицій розробив Джон Кейнс в першій половині XX століття. Цей показник виражає співвідношення зростання нацдоходу до увеліенію обсягу фінансових вливань. Згідно з цим вкладення в яку-небудь область сприяють збільшенню зайнятості, а також обсягу виробництва, таким чином, зростає попит на товари.

Цей показник був створений на основі розробленої вищезгаданим економістом макроекономічної моделі. В її основі була закладена залежність між споживанням, доходом, зайнятістю, інвестиційними вкладеннями. Найважливіша роль в теорії Кейнса відведена державі, яка зобов’язана здійснювати всі можливі дії, щоб збільшити продуктивність основних вкладень. Для цього Кейнс запропонував збільшувати податки і брати державі фінансові кошти в борг, а отриманий дохід направляти на розвиток виробництва.

Однак модель Кейнса володіє декількома недоліками. Серед них:

Збільшення ролі держави є ознакою соціалізму і знищення капіталізму.
Збільшення податків може сприяти зменшенню споживання і зниження обсягів виробництва.

Спочатку ефект мультиплікатора інвестицій, розробленого Кейнсом, був показаний на прикладі підвищення рівня зайнятості в процесі проведення громадських робіт. При розширенні останніх показник зайнятості зростав. Наприклад, при будівництві шосе, підвищується попит на певні матеріали, тим самим збільшуючи їх виробництво і, відповідно, залучаючи в розширений процес випуску продукції більшу кількість працівників. Мультиплікатор дозволив повною мірою відчути ефект позитивного впливу держави на економіку.

Характеристика формули

Мультиплікатор дорівнює співвідношенню росту нацдоходу до зростання споживання. Він показує, наскільки зростає дохід при збільшенні загальної кількості інвестиційних вкладень, а також безпосередньо залежить від такого показника як схильність до придбання. Остання величина дорівнює відношенню витрачається на особисте споживання певної частини нацдоходу до загального показника нацдоходу.

Формула показує наявність як прямих, так і непрямих зв’язків між накопиченням обсягу капіталу і його споживанням. Обсяг капіталу характеризується величиною схильності до споживання, а його накопичення сприяє стабільному збільшенню споживання.

Принцип акселератора

Мультиплікатор Кейнса був доповнений принципом акселератора такими відомими економістами як Джон Кларк і Елвін Хансен. Принцип показує залежність сукупності чистих інвестицій від очікуваної зміни обсягу виробництва. Він рівний коефіцієнту акселерації помноженому на малі зміни обсягу виробництва в попередньому році.

Коефіцієнт акселерації дорівнює співвідношенню приросту інвестиційних вкладів до приросту національного доходу. Математично ці два показники є протилежними величинами. Якщо перший показує залежність сукупності національного доходу до обсягу інвестицій, то другий, як було показано вище, відображає абсолютно протилежне.

У теорії Кейнса основний упор робиться на дослідженні сукупного попиту, споживання, заощадження. В теорії акселератора акцент зроблений на дослідженні темпів економічного зростання, обсягів накопичення, ємності капіталу суспільного продукту.

З вищесказаного випливає, що мультиплікатор інвестиційних вливань є величиною, рівною співвідношенню приросту національного доходу до темпу зростання вкладень. На противагу цим показником акселератор вкладень є величиною, рівною співвідношенню темпу збільшення інвестицій до зростання національних доходів.

Посилання на основну публікацію