Хто такий кредитор?

Поняття «кредитор» знайоме кожному. Термін є невід’ємним елементом господарських відносин і широко використовується в банківських договорах і бухгалтерських документах.

Комусь із нас доводилося стикатися з кредиторами особисто, а хтось знає про них лише з чуток. Що це за люди? Чим вони займаються і якими правами наділені згідно з кредитними договорами?

Що означає слово «кредитор»?
У латинській мові дієслово credo має значення «вірю» і утворює іменник creditor, що позначає «довірителів, позикодавець». Історія кредиторів і кредитних відносин в цілому сходить до епохи Стародавнього Риму, коли одна сторона надавала позику іншій стороні на підставі так званих реальних договорів.

Інститут фінансового кредитування існував і в Імперії інків. У неврожайні роки з громадських сховищ або складів правителя біднякам видавалося зерно, вартість якого вони повинні були відшкодувати будь-якими роботами.

Хто такий кредитор в банку?
В даний час термін має кілька визначень. Якщо говорити про фінансові та банківських відносинах, то кредитором називають приватна або юридична особа, яка надає іншій особі грошові кошти або майно і має право вимагати їх повернення.

Іншими словами, під кредитором розуміють особа, перед яким у іншого боку є певні зобов’язання.

Предметом кредиторських відносин виступає заборгованість, а підставою для виникнення зобов’язань – договір, складений в письмовій формі. Згідно з його умовами, боржник зобов’язується повернути отримане у кредитора в зазначений термін, найчастіше – з виплатою певного кредиторського винагороди (наприклад, відсотків).

Якщо термін виплати закінчився, а платіж не відбувається, договором можуть бути встановлені певні пені, штрафи, які позичальник повинен сплатити на користь кредитора.

Хто такий кредитор в бухгалтерському обліку?
У бухобліку термін «кредитор» має схоже визначення і позначає фізична особа або компанію, перед якою у конкретного підприємства є заборгованість. Сума відображається у бухгалтерському балансі і може виступати боргом по відношенню до постачальників, персоналу, позабюджетних організаціям, податковим службам і іншим фізичним або юридичним особам.

Потрібно зауважити, що кредиторська заборгованість вважається несприятливим фактором для підприємства і значно знижує показники його ліквідності і загального фінансового стану.

Права і обов’язки кредитора
Відповідно до договору, будь-який кредитор має певні права та обов’язки. Що стосується прав, то він може вимагати повернення заборгованості або переуступати свої права третім особам без згоди позичальника. Якщо це обумовлено в угоді, кредитор має право стягувати з боржника штрафи і пені за прострочення, а також підвищувати процентну ставку на свій розсуд.

У числі його обов’язків – виконання умов договору щодо передачі грошей або майна позичальника і забезпечення виплати боргу (наприклад, відкриття рахунку). Також кредитор повинен уважно стежити за термінами погашення заборгованості, оскільки згідно із законом позовна давність будь-якого кредитного договору становить 3 роки.

Чим кредитор відрізняється від дебітора?
У перекладі з латинської debitor означає «зобов’язаний» і є бухгалтерським терміном, який виступає прямою протилежністю кредитору. Якщо кредиторська заборгованість має на увазі борги підприємства перед іншими особами, то дебіторська заборгованість – це сума, яку повинні даному підприємству.

Передбачається, що кошти компанії, якій повинні, використовуються не нею, а сторонніми організаціями. Дебітором можна назвати і фізична особа, яка несе кредитні зобов’язання, тобто виступає боржником кредитора.

Посилання на основну публікацію