Хто такий контрагент в бухгалтерії?

Співпраця з контрагентами – це невід’ємна частина роботи будь-якого виробничого або торгового підприємства. Ця співпраця має свої принципи, методи і в обов’язковому порядку знаходить відображення в бухгалтерській звітності.

На кожного контрагента бухгалтер повинен оформляти окремі документи і фіксувати в них дрібні фінансові деталі. Але хто такий контрагент? Чим він займається і яким чином бере участь у діяльності компанії?

Що означає слово «контрагент»?

Термін «контрагент» з’явився в українській мові в першій половині 18-го століття. Поняття було запозичене з німецької мови і складено з двох слів – contr (проти) і agent (діючий).

Деякі філологи пов’язують термін з латинським словом contrahens, яке перекладається аналогічно німецькому – «протидіє».

Простою мовою, контрагент розглядається як людина, яка протистоїть іншій стороні в цивільно-правових відносинах, тобто його право протиставляється праву другого учасника угоди.

Також є думка, що коріння поняття йдуть у французьку мову. Колись у Франції цим словом називали партнерів по картковим іграм.

Хто такий контрагент?

У сучасному розумінні контрагентом називають фізичну або юридичну особу, яка виступає однією зі сторін угоди. Іншими словами, це кожен з партнерів, які укладають договір між собою.

Контрагентами можуть бути будь-які люди, які мають зв’язок з підприємством. До них відносяться:

 • постачальники товарів або послуг;
 • підрядники;
 • співробітники;
 • і навіть покупці.

Словом, всі, з ким компанія вступає в ділові відносини і укладає контракти. Договірні відносини між контрагентами будуються на взаємній рівності і виключають будь-які підпорядкування одного учасника угоди іншому.

Укладання договорів з контрагентом

Щоб підприємство могло укласти контракт з контрагентом, одна сторона повинна зробити пропозицію, а інша повинна її прийняти. З цієї причини будь-яка угода проходить 2 стадії.

Перша має назву оферта і є письмовою пропозицією укласти контракт.

Друга іменується акцептом і має на увазі згоду особи на прийняття оферти. Угода вважається укладеною, якщо пропонуюча сторона отримує акцепт від сторони, яка приймає цю пропозицію.

Як враховуються розрахунки з контрагентами в бухгалтерії?

Робота бухгалтерів починається після того, як підприємство уклало контракт з контрагентом і вступило з ним у договірні відносини. Відомості про кожного партнера компанії зводяться в єдину інформаційну базу.

Якщо бухгалтер використовує програму 1С, то інформація про контрагента зберігається в спеціальних довідниках, де вказується:

 • найменування та ІПН партнера;
 • країна його реєстрації;
 • статус (фізична або юридична особа);
 • коди;
 • адреса;
 • телефон.

Крім того, окремою графою виводяться банківські реквізити контрагентів, які використовуються при оформленні платіжних документів.

Всі взаєморозрахунки підприємства з контрагентами поділяються на кілька видів і мають свої особливості. Якщо мова йде про постачальників, то можливі розрахунки в кредит або на будь-яких інших умовах. В цьому випадку бухгалтером оформляються:

 • платіжні доручення;
 • акредитиви;
 • чеки;
 • векселі;
 • ряд інших документів.

Наприклад, якщо оплата товарів або послуг проходить без затримок, то зазвичай використовується платіжне доручення. Якщо ж у постачальника виникли проблеми, то застосовують розрахунок по інкасо.

При взаєморозрахунках компанії з підрядником останній просто отримує обумовлену суму, тому розрахунки ведуться в відомостях, які закриваються після виплати коштів.

Розрахунок з персоналом також проводиться за відомостями, де вказано, хто і в якому розмірі отримував аванс, кому треба видати премію, а кому штраф.

Для взаєморозрахунків з клієнтами бухгалтери ведуть синтетичні рахунки, де відображається узагальнена інформація про господарські засоби в грошовому вираженні, і аналітичні рахунки, де представлені більш докладні відомості не тільки в грошах, але і в натуральному вираженні.

Бухгалтерські розрахунки з контрагентами грають важливу роль в діяльності підприємства, тому вони повинні завжди проводитися безпомилково і в строго встановлені терміни.

Посилання на основну публікацію