1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
 2. Економіка
 3. Характеристика активу

Характеристика активу

Все майно організації, наприклад, обладнання, фінансові вклади, дебіторська заборгованість тощо, вважається його активами. Тобто до активів відноситься власність, яку можна продати або звернути в гроші іншим способом.

Основний критерій поділу балансу на частини – часовий проміжок. Так, актив звіту складається з двох розділів, які відрізняються тривалістю використання власності у виробничій діяльності підприємства:

 • Необоротні засоби застосовуються більше ніж 12 місяців.
 • В оборотні активи входять показники по майну, яке протягом року буде значно змінено.

Необоротні засоби

Необоротними активами компанії вважаються кошти, тривалість використання яких становить понад рік. Їх частина – нематеріальні активи. До цього виду відносяться негрошові ресурси, які не мають фізичної форми.

А також у цій частині активу балансу відображаються:

Основні засоби – це фінансовий еквівалент всіх основних фондів підприємства.

Незавершене будівництво – це загальна сума капітальних вкладень, які не були завершені.

Прибутковими вкладеннями в матеріальні цінності вважаються кошти компанії, вкладені в різні матеріальні цінності і надаються підприємством фізичним і юридичним особам у тимчасове користування за оплату, тобто приносять дохід.

Довгострокові фінансові вкладення – це різні вклади вільних грошей організації, період погашення яких становить понад рік. До таких належать кошти, вкладені в статутні капітали інших компаній, спрямовані на купівлю цінних паперів, видачу довгострокових кредитів різним фірмам тощо.

До відкладених податкових активів належить частина податку на прибуток, яка була відкладена для зменшення суми внеску, покладеного до сплати до бюджету.
Матеріальні пошукові активи-кошти підприємства, що відносяться до необоротних і мають матеріально-речову форму. Вони використовуються для пошуку корисних копалин, аналізу знайдених родовищ і проведення відповідної розвідки на ділянці надр.

Оборотна власність

Ще один вид цієї частини балансу – оборотні активи. До них відносяться такі типи власності підприємства:

 • Дебіторська заборгованість, погашення якої очікується не раніше ніж через рік після звітної дати. У цій статті, як і в наступній, показуються відповідні вимогам видані аванси. Наприклад, грошові кошти отримані підзвітними особами на момент формування балансу.
 • Борги дебіторів, які повинні бути закриті протягом року після звітної дати.
 • Гроші організації, тобто кошти, що знаходяться в касі, на розрахунковому і валютному рахунках.
 • У число матеріально-виробничих запасів входять матеріали, які використовують як сировину, Інструменти та інші елементи, що належать до сфери виробничої діяльності. А також до них зараховуються активи, придбані тільки для перепродажу або здійснення функцій з управління підприємством, і Готова продукція.
 • Податок на додану вартість за придбаними цінностями — зазначаються суми сплаченого та належного до сплати ПДВ за товарами, купленими підприємством.
 • Короткострокові фінансові вкладення-кошти, вкладені компанією на короткий термін, тобто на період, що не перевищує 12 місяців, в різні цінні папери інших фірм і об’єднань.
 • І також до цього рядка включають гроші, що знаходяться на строкових депозитних рахунках у фінансових компаніях, процентні облігації тощо.
  Інші оборотні активи, наприклад, отримані векселі.
ПОДІЛИТИСЯ: