Взаємопов’язана система термінів

Осягнення суті наукового поняття означає мати знання про зв’язок даного поняття (терміну) з іншими, про його місце в системі понять (термінів) даної науки. У самій дефініції в деякій мірі вже розкриваються цей зв’язок і місце в системі понять.

Ось визначення одного з економічних понять: «В процесі економічного моделювання відбувається формулювання економічних законів як категорій, що відображають найбільш стійкі внутрішні і зовнішні зв’язки об’єкта».

Таке поняття, дане в підручнику «Курс економічної теорії» (1994 г.) являє собою типовий економічний термін. Для розуміння суті цього визначення необхідно мати знання про зв’язок з іншими згаданими тут поняттями (економічне моделювання, економічний закон, зв’язку об’єкта і багато іншого, що ховається за цими термінами).

Посилання на основну публікацію