ВВП і інфляція

Інфляція – це стійке зростання загального рівня цін, що приводить, у свою чергу, до прихованої девальвації (знецінення) грошей, скорочення реальної заробітної плати, посилення незбалансованості грошової системи, що відбивається на виробництві товарів і послуг і в кінцевому рахунку – на гаманці покупця.

Темпи інфляції. У сучасній економіці показник темпу зростання інфляції, як і попередні показники, відноситься до найбільш часто використовуваних. Темп інфляції – це темп приросту середнього рівня цін, що виражається в його збільшенні або зменшенні у відсотках за період (звичайно за рік). Він розраховується за формулою розрахунку процентних змін.

Посилання на основну публікацію