Всесвітня торговельна організація (ВТО/ГАТТ)

Всесвітня торговельна організація створена в 1994 році на базі Генеральної угоди з тарифів і торгівлі, що діє з 1 січня 1948 р.

ГАТТ/СОТ є форумом для торгових переговорів.

Основні завдання:

— лібералізація зовнішньої торгівлі;
— зниження митних тарифів;
— відмова від кількісних обмежень імпорту, усунення дискримінації;
— прийняття ухвал про застосування режиму найбільшого сприяння і т. п.

Структура СОТ:

— Міністерська Конференція — вищий орган СОТ (скликається не рідше одного разу на два роки і може приймати будь-які рішення в межах своєї діяльності);
— Генеральна рада — виконавчий орган СОТ (скликається в міру необхідності і контролює виконання багатосторонніх угод і міністерських рішень. У своїй діяльності підзвітний Міністерської Конференції. Крім виконання регулярної роботи від імені вищого органу СОТ, Генеральна рада діє також у двох особливих формах: в якості Органу з врегулювання суперечок, який контролює застосування процедур врегулювання спорів, а також у формі Органу по огляду торговельної політики повноправних членів багатосторонньої торговельної системи. Генеральний рада встановлює свої правила процедури і затверджує правила процедури Комітетів;
— Секретаріат;
— Рада з торгівлі товарами;
— Рада з торгівлі послугами;
— Рада з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності;
— Комітети: з торгівлі і навколишнього середовища; з регіональних торговельних угод; по обмеженням, що випливають зі стану платіжного балансу; по бюджетних, фінансових і адміністративних питань; з доступу до ринку; по субсидіях і компенсаційних заходів; з технічних бар’єрів; з митної оцінки товарів; з імпортного ліцензування; з антидемпінгової політики; по сільському господарству; по санітарних і фітосанітарних заходів; за правилами походження; по захисним заходам; щодо пов’язаних з торгівлею інвестиційних заходів; спостережний орган з текстилю;
— робочі групи;
— органи з урегулювання суперечок та ін.

Основною формою діяльності СОТ (ГАТТ) є проведення тарифних переговорів і консультацій щодо зниження тарифних бар’єрів та інших перешкод у торгівлі (так звані «раунди переговорів). Всього було проведено вісім раундів. В результаті роботи шостої конференції «Кеннеді-раунд» (1964-1967 рр.) митні тарифи були знижені в середньому на 35%. Під час «Токіо – раунду» (1973-1979 рр.) учасникам вдалося домовитися про зниження мит на промислові товари в середньому на 33%, узгодити правила заохочення міжнародної конкуренції щодо контрактів на державні закупівлі, виробити положення про використання технічних стандартів систем сертифікації й апробації в якості торговельних бар’єрів, визначена процедура ліцензування імпорту, створена однакова і нейтральна система оцінювання товарів для митних цілей.

Підсумком Уругвайського раунду» (1986-1993 рр.) стало зобов’язання розвинених країн скоротити митні тарифи більш ніж на третину, понад 40% імпорту здійснювати безмитно (фармацевтичні препарати та медичне обладнання, сільськогосподарська техніка тощо), проведені переговори з торгівлі послугами, торгових аспектів інтелектуальної діяльності, інвестиційних заходів та ін

Посилання на основну публікацію