Властивості двомісних відносин

Двомісні відносини можуть бути повними і неповними. Повним, або досконалим, лінійним вважається таке ставлення, в якому всі об’єкти можна порівняти між собою. Неповним, недосконалим, частковим, або нелінійним, вважають ставлення, в якому не всі об’єкти можна порівняти між собою.

Повні і неповні відносини можуть мати такі властивості:

  • рефлексивність – це властивість означає, що об’єкт знаходиться в безлічі відносин до самого себе;
  • антирефлексивне – властивість антирефлексивне може виконуватися тільки для незбіжних об’єктів;
  • симетричність – відношення симетрично до обох об’єктів;
  • антисиметричність – безліч об’єктів і безліч відносин рівні;
  • транзитивність – якщо сумісно безліч крайніх відносин, то будь-який знаходиться всередині цього безлічі відношення належить цій безлічі.
Посилання на основну публікацію