Властивість ієрархічності

Система управління є ієрархічною (багаторівневої), так як в її структурі є підсистеми різних рівнів, що знаходяться між собою у відносинах підпорядкування (наприклад, управління виробництвом включає управління окремими цехами, до складу яких входять виробничі ділянки, утворюючи тим самим трирівневу систему управління).

Властивість ієрархічності припускає також, що кожна система входить як складова частина в систему більш високого рівня, а її частини можуть розглядатися як самостійні системи. Ієрархічна побудова системи забезпечує її підвищену стійкість до зовнішніх впливів, сприяє локалізації конфліктів, що виникли між окремими елементами системи, і погодить окремі цілі елементів і підсистем з загальними цілями всієї системи.

Посилання на основну публікацію