Витрати фірми в довгостроковому періоді

Як ви вже знаєте, в умовах довгострокового періоду фірма може змінити обсяги використання будь-яких своїх ресурсів, у тому числі і виробничих потужностей. Тому в довгостроковому періоді всі витрати фірми є змінними.

У довгостроковому періоді фірма може збільшувати масштаб виробництва, грунтуючись на розмірі попиту на вироблену продукцію і здійснюючи пошук оптимального розміру підприємства. При цьому її метою є зниження середніх витрат і отримання максимального доходу, що наочно можна побачити при побудові кривої довгострокових середніх витрат LATC.

Крива LATC будується як плавна лінія (рис. 5.10), що огинає всі криві короткострокових середніх витрат (ATCj, АТС2 …, АТСП), що відображають різні варіанти зміни розмірів підприємства в довгостроковому періоді, з досягненням ділянки мінімальних витрат, відповідних оптимальним розмірам підприємства.

Задамося питанням: за рахунок чого ефект фірма отримала цей позитивний масштабу ефект масштабу? Як їй вдалося заощадити ресурси при розширенні виробництва?

До факторів економії на масштабі виробництва можна віднести переваги великого виробництва порівняно з малим.

1. Можливість більш вузької спеціалізації ресурсів: праці, устаткування, управлінського персоналу, що веде до зростання їх віддачі, результативності роботи.

2. Використання нових технологічних можливостей: покупка дорогого високопродуктивного обладнання, нових технологічних ліній.

3. Виробництво побічних продуктів з відходів, що дає додатковий дохід.

4. Економія на адміністративно-управлінських витратах.

Посилання на основну публікацію