Вимоги, що пред’являються до економічного аналізу

Вимоги

Виділяють наступні вимоги до економічного аналізу:

Системність.

Аналізований об’єкт (підприємство, організація) – це система, отже, аналіз необхідно проводити всебічно, для системи в цілому. Так само досліджуються всі зв’язки підприємства, як горизонтальні, так і вертикальні.

Конкретність.

Результати проведеного аналізу повинні бути виражені конкретними даними (числовими показниками).

Об’єктивність.

Дані про фінансово-господарської діяльності повинні бути точними і вірними. Підсумковий результат аналізу повинен бути достовірний.

Дієвість.

Підсумкові дані повинні мати прив’язку до відділів управління підприємства, для подальшого правильного прийняття рішень.

Економічність.

Тут діє правило – необхідний обсяг робіт з проведення аналізу з умовою мінімальних витрат.

Оперативність

Ефективність аналізу, одне з найголовніших вимог. Вона може бути забезпечена тільки при можливості оперативно втручатися в процес виробництва за його результатами. Інформація, необхідна для роботи, повинна надходити до аналітика в стислі строки, в й полягає суть оперативності. Так, в короткі терміни можна буде виявити позитивні і негативні сторони тієї чи іншої операції, що проводиться. Способами збільшення ефективності, в даний час, може бути застосування новітніх засобів зв’язку, обробкою її на ЕОМ і т.д.

Науковість.

Проведення аналізу повинно бути засноване на застосуванні сучасних технологій і методів. Всі методики і прийоми аналізу повинні бути науково обгрунтовані. Специфіку предмета економічного аналізу визначає те, що основні поняття аналітичної науки пов’язані з кількісної та якісної оцінкою стану і розвитку господарської діяльності будь-якого підприємства, або ланки економічної системи.

Інформаційна база

Основою проведення будь-якого аналізу є інформаційна база, на якій в подальшому базуються висновки, по виконану роботу.

Інформаційна база ─ це вся система інформації про підприємство і пов’язаної з ним зовнішньому середовищі.

Крім вимог до самого аналізу, існують вимоги, що пред’являються до економічної інформації. Дотримання цих вимог забезпечить ефективність управління:

  • об’єктивність відображення економічних явищ і процесів. Дані по функціонування підприємства повинні бути точними;
  • точність інформації. Інформація повинна характеризуватися такими факторами:
  • правдивістю, відповідністю нормативним актам і внутрішньогосподарських положенням;
  • ярозорістю; обачністю, це означає, що відображення витрат і збитків повинно проводитися раніше, ніж відображення доходів і прибутків.
  • оперативність інформації. Своєчасність подачі інформації відіграє велику роль при складання економічного укладення;
  • раціональність системи інформації. Дана вимога передбачає достатність і оперативність необхідної інформації, а так само відсіювання непотрібних даних;
  • можливість збору інформації та її збереження. Економічний аналіз передбачає пошук, збір і зберігання інформації для подальшої її обробки і уточнення її при оформленні висновків по роботі;
  • доречність. Інформація повинна бути корисна для подальшого прогнозування і оцінки результатів діяльності.

Економічна інформація характеризується неоднорідністю. Взаємозв’язку окремих її компонентів знаходяться в складному зв’язку. Так, якщо спостерігається систематичне зростання інформації, це призведе до нестачі її для прийняття рішень в системі управління. А зростання потоку інформації часто призводить до її надлишку.

Економічний аналіз є головним споживачем інформаційних даних, повинен виявити переваги та недоліки діючої системи економічної інформації.

Посилання на основну публікацію