Використання технічних засобів для зберігання термінологічного інструментарію

В умовах епохи науково-технічної революції, коли наука стала безпосередньою продуктивною силою суспільства, число термінів в підмовою всіх наук безперервно зростає. За порівняно невеликий період виникли нові науки і галузі знання, наприклад: ядерна фізика, радіотехніка, космонавтика, економічна кібернетика і біоніка, теорія інформації і т. П. Майже у всіх «старих» науках відбулися глибокі і навіть революційні перетворення. Розвинулася економіко-математична економіка, національна економіка, економіка і соціологія праці, комерція і багато іншого.

На сучасного фахівця в галузі економіки обрушується величезний потік інформації. На допомогу йому приходять різні науково-технічні нововведення: автоматизація пошуку та обробки інформації за допомогою інформаційно-пошукових систем, що використовують ЕОМ, автоматичне індексування і анотування, телекомунікації, Інтернет.

Посилання на основну публікацію