Відмінність векселя від акції та облігації

Вексель являє собою борговий папір, в той час, як акція є частковою. Об’єднує їх позичковий капітал, який становить основу всіх подібних документів.

Від облігації вексель відрізняється наступними характеристиками:

 • Перший документ відноситься до емісійних, в той час, як борговий папір більш Індивідуальна.
 • Емісія обов’язково реєструється державою, вексель не реєструється.
 • Облігацію не можна застосовувати як платіжний засіб, на другий папір така заборона не поширюється.
 • Купівля або продаж першого документа оформляється за допомогою спеціального договору, передача векселя здійснюється за розпорядженням його власника.
 • Крім того, одна якість векселя істотно відрізняє його від акції та облігації. Воно полягає в тому, що борговий документ завжди має паперову форму.

Акцепт, індосамент і аваль

Акцепт – це процедура прийняття боржником зобов’язань по оплаті переказного документа. Згода підтверджується його особистим підписом.

Індосамент являє собою передоручення паперу третій стороні і застосовується до простих векселів. Щоб права іншої особи були визнані законними, на документі повинна стояти передавальний напис. Її роблять на зворотному боці паперу або на алонжі, спеціальному аркуші, який прикладається додатково. Особу, на яку переводяться права на документ, називають індосантом.

Аваль є своєрідною порукою, яку може здійснити будь-яка особа, крім тих, хто видав вексель і володіє ним. Така гарантія може бути поставлена як на простий вексель, так і не переказний. Особа, яка зробила авалювання, називається авалістом. Фінансова організація, що оформила поруку, зобов’язана на першу вимогу держателя документа виплатити грошові кошти за особу, вказану в борговому папері. Подібна виплата може бути повною, тобто погашає всю заборгованість, або частковою.

Обов’язкові реквізити

Цінний документ може бути визнаний офіційним, тільки якщо його оформлення відповідає певним вимогам, а тому під час його заповнення рекомендується використовувати зразок. У тексті боргового паперу обов’язково повинні міститися такі реквізити:

 • Заголовок. У ньому вказується – простий документ або перекладний.
 • Наказ або зобов’язання.
 • Реквізити, за якими вексель може бути пред’явлений для погашення після закінчення визначеного часу. Якщо він був виданий юридичною особою, то необхідно вказати його назву та адресу. Якщо векселедавцем була людина, то потрібно написати його персональні дані та адресу проживання.
 • Сума до оплати. Розмір належних грошових коштів повинен бути вказаний цифрами і прописом. Якщо вони будуть відрізнятися, то письмова інформація буде вважатися основною. Якщо в документі наведено кілька сум, то оплачується найменша з них.
 • Виправлення, а також дроблення суми на частини не допускаються.
 • Термін платежу. У законодавстві встановлені різні варіанти цього реквізиту. За пред’явленням – документ повинен бути оплачений не пізніше року з моменту видачі, але тільки за умови, що в ньому не вказано інший період. Після закінчення терміну — кошти повинні бути перераховані протягом встановленого періоду після того, як папір пред’явлена до оплати. Період після початку дії-закриття заборгованості здійснюється через обумовлену кількість днів після моменту складання документа. У певний день-позика погашається в день, який вказаний у векселі.
 • Місце платежу. Борговий папір пред’являється до оплати за місцезнаходженням видав її особи. Вказувати кілька місць не можна.
 • Дата, адреса оформлення документа і подальшого платежу. Тут можна вказати лише одне місце. Нереальна дата, так само як і її повна відсутність, а також неіснуюча адреса приведуть до визнання письмового зобов’язання недійсним.
 • Підпис векселедавця. Підпис на документі, що видається громадянином, повинен бути рукописним. У разі її відсутності або виявлення підробки папір визнається недійсним. Юридичні особи завіряють вексель печаткою підприємства та особистими підписами директора і головного бухгалтера.

Цінні документи активно використовуються на фінансових ринках при укладанні угод різних видів. Оформлення векселя в ряді випадків стає для боржника єдиним способом вийти зі скрутної ситуації, пов’язаної з грошовими коштами.

Посилання на основну публікацію