Види товарних запасів

В рамках розгляду даного поняття можна з точністю сказати, що Товарні запаси можна розділити на наступні категорії:

  • Готова продукція (яка може бути продана).
  • Незавершене виробництво або товари знаходяться в процесі виробництва.
  • Сировина (для виробництва більшої кількості готової продукції).

Управління товарними запасами

Беручи до уваги значні витрати і вигоди, пов’язані з запасами, компанії витрачають значну кількість часу і ресурсів на розрахунок того, яким повинен бути рівень резервів в будь-який момент часу.

Існує два можливих варіанти:

  • Збільшення ТЗ може вказувати на те, що фірма не продає ефективно, очікує збільшення продажів у найближчому майбутньому (наприклад, у святкові дні) або має неефективний відділ закупівель.
  • Скорочення ТЗ може сигналізувати про те, що компанія продає більше, ніж вона очікувала, зазнає труднощів зі своїм ланцюжком поставок, очікує зниження продажів або стає більш ефективною в плануванні своєї закупівельної діяльності.
  • Для оптимального управління ТЗ підприємства, створюють нормативи, в яких прописані їх мінімальний і максимальний рівень.

До наднормативних матеріальних цінностей відносяться наявні у підприємств сировину, матеріали, вироби, обладнання та інші матеріальні цінності в кількості, що перевищує розрахований норматив.

Посилання на основну публікацію