Види рядів динаміки

Залежно від характеризує критерію, існує кілька різновидів динамічних рядів.

За часовою характеристикою розрізняють моментальні та інтервальні:

  • Для інтервальних рядів характерна результативність. Іншими словами такий ряд може складатися з сумарною характеристики, яка сталася на даний момент часу t (наприклад, скільки продукції вироблено на момент часу, скільки людино-днів зареєстровано за певний період).
  • Для моментальних рядів характерно миттєве значення досліджуваної характеристики. До таких належить, наприклад, обсяг запасу на необхідний час, витрати часу на часовий інтервал і ін.
  • При характеристиці за показником t виділяють неповні і повні ряди. Неповними вважаються такі, в яких не дотримується однаковий проміжок між сусідніми значеннями часу. Для повних, такий інтервал дотриманий.

Крім цього, існує класифікація за кількістю показників. Існують ізольовані – в часі аналізується всього один показник і багатовимірні, коли в часі аналіз ведеться для цілого ряду параметрів, які пов’язані між собою одним процесом.

Посилання на основну публікацію