Види інвестування капіталу

Абсолютно всі операції, пов’язані з вкладенням грошей або інших активів в різні проекти, мають свої призначення і мети, які і визначають до якого виду інвестування їх можна віднести. Види інвестування численні і залежать від певних факторів.

Основні види інвестиційних вкладень

Виходячи з визначення інвестування, всім стає зрозуміло, що види інвестування поділяються на категорії за багатьма визначальних моментів:

  • територіальний вид вкладення коштів;
  • способам інвестування – прямий спосіб і спосіб із залученням сторонніх фінансових операторів;
  • об’єкту вкладення грошей і завдань інвестування;
  • по відношенню до об’єкта інвестування до підприємства-інвестора;
  • ступеня рентабельності;
  • часовими рамками.

Наведене вище поділ на види не є вичерпним, є ще безліч визначальних моментів. Для ефективного інвестування коштів, необхідно ретельно опрацьовувати всі складові процесу, розраховувати кожен етап і дію процесу. Велику увагу необхідно приділяти ризикової складової. Будь-яке інвестування капіталу і його види мають свої ризики, і від правильності розрахунку ймовірності їх настання, а також наслідків часто залежить остаточний результат.

Види ризиків інвестиційного процесу

При більш детальному вивченні питання інвестиційних ризиків стає зрозуміло, що їх досить багато, а наслідки їх настання можуть бути найсерйознішими і згубними для всього процесу. Види ризиків інвестування поділяються за такими принципами:

  • Загальні або глобальні ризики мають однаковий вплив для всіх інвесторів. Вони визначаються зовнішніми і внутрішніми економічними, політичними, екологічними факторами негативного характеру.
  • Вузьконаправлені або специфічні ризикові моменти інвестиційного процесу – залежать від правильності проведеної інвестиційної політики, професіоналізму фахівців проекту, падінням галузевої ліквідності, надмірно вузької концентрацією вкладень, початкової незбалансованості проекту.

Є безліч способів зменшення або позбавлення від різних видів ризику інвестування і підвищення ступеня захищеності проектів. Одним з найбільш простих і часто використовуваних поряд з передачею валютних ризиків, є страхування. В цілому, ж робота з ризиками досить складна і об’ємна, але від її якісного виконання залежить стабільність вкладень. Тому від серйозності підходу до вирішення питання про роботу з ризикової складової залежить в цілому ефективність вкладення.

Показник рентабельності проекту і термін його окупності в достатній мірі залежать від того, до якого виду інвестування належить проект і кількості ризикових позицій. Варто зауважити, що навіть проекти з великими ризиками при правильному підході стають високоприбутковими і швидко окупаються. Тому, приділивши увагу саме питання нейтралізації ризиків, можна домогтися високих результатів всього проекту.

Посилання на основну публікацію