Види інфляції за причинами виникнення

Інфляція – досить вивчене економістами явище, тому розроблена її чітка класифікація в залежності від критерію, за яким відбувається аналіз.

За механізмом дії (причин виникнення)

Інфляцію, в залежності від механізму її виникнення та дії, підрозділяють на наступні види:

  • Інфляція попиту (дефіцит товарів). Сукупний попит на товари перевищує їх сукупна пропозиція → економіка реагує збільшенням цін. Іншими словами, інфляція попиту виникає, коли кількість грошових коштів в обороті перевищує суму товарів і послуг, що пропонуються до продажу.
  • Приклад інфляції попиту: ви заробили більше грошей, ніж зазвичай, тому пішли в магазин і купили новий телевізор. Так само вчинили всі ваші сусіди і знайомі. В результаті всі телевізори були розпродані.

Виробник не може випускати більшу кількість товару через повної зайнятості свого виробництва, тому він виробляє колишню кількість телевізорів, але збільшує ціну.

Результат – зростання цін і скорочення товарного дефіциту;

Інфляція витрат (пропозиції). В даному варіанті зростання цін провокується збільшенням витрат на виробництво товару, які закладаються в відпускну ціну.

Недоліки можуть зростати внаслідок підвищення цін на сировину, комплектуючі, через збільшення заробітної плати співробітникам, високі відсотки банківських кредитів, збільшене тягар податків.

За рівнем (темпу зростання)

Показник рівня інфляції вимірюється у відсотках. Чим більше показник, тим вище темп зростання інфляції.

Чисельні показники інфляції, зазначені в різних джерелах, різняться, тому візьмемо усереднені дані. Прийнято розрізняти:

  • Нормальна інфляція: від 3 до 5% в рік. Прекрасний показник, характерний для країн з розвиненою економікою;
  • Повзуча: від 5 до 10%. Такий рівень інфляції є, на думку економістів, показником стабільності економіки;
  • Галопуюча: від 10 до 50%. Небезпечна для економіки, інфляційний процес може стати неконтрольованим і перейти в наступну стадію. Така картина характерна для країн, що розвиваються;
  • Гіперінфляція: понад 50%. Виникає при дефіциті державного бюджету через штучне «вливання» додаткової грошової маси (друкування грошей), званому емісією.
Посилання на основну публікацію