Види і форми господарської діяльності, її організація

Види господарської діяльності

Існує кілька видів господарської діяльності:

 • Домашнє господарство – це господарство, ведення якого здійснює група спільно проживаючих людей.
 • Невелике підприємство – це господарська одиниця, зайняті виготовленням щодо малої кількості товарів. Власником такого підприємства може бути одна людина або кілька. Як правило, на ньому використовується власна праця господарем або зайнято порівняно невелике число працівників.
 • Великі підприємства – це підприємства, які виробляють товари масово. Як правило, ці підприємства утворюються шляхом об’єднання майна власників. Прикладом якого підприємства є акціонерне товариство.
 • Національне господарство – це об’єднання економічної діяльності в масштабах всієї країни. Певною мірою ця діяльність спрямовується державою, Яка, в свою чергу, намагається забезпечувати стійке зростання економіки країни І тим самим збільшити добробут всього населення.
 • Світове господарство – це економічна система, в якій існує взаємозв’язок різних країн і народів.

Форми господарської діяльності

Форма господарської діяльності являє собою систему норм, яка визначає внутрішні відносини партнерів підприємства, а також ставлення даного підприємства з іншими контрагентами і державними органами.

Існує кілька форм господарської діяльності:

 • Індивідуальна форма;
 • Колективна форма;
 • Корпоративна форма.

Під індивідуальною формою господарської діяльності розуміється підприємства, власник якого це або фізична особа, або сім’я. Функції власника і підприємців об’єднані в одному суб’єкті. Він отримує і розподіляє отриманий дохід, а також несе ризик від здійснення своєї господарської діяльності і має необмежену майнову відповідальність перед своїми кредиторами і третіми особами. Як правило, такі підприємства не є юридичними особами. Власник даного підприємства може залучити додатковий найману працю, але в досить обмеженій кількості (не більш 20 осіб).

Якщо говорити про колективній формі господарської діяльності, то їх існують три види: господарські товариства, господарські товариства, акціонерні товариства.

Господарські товариства можуть бути у формі: повного товариства і товариства на вірі. Повне товариство – це організація, яка заснована на колективній власності. Як правило, воно є об’єднанням декількох фізичних осіб або юридичних. Всі учасники даного виду товариства несуть повну необмежену відповідальність за всіма зобов’язаннями товариства. Майно повного товариства формується за рахунок внесків його учасників і отриманих в процесі здійснення своєї діяльності доходів. Все майно належить учасником повного товариства на правах пайової власності.

Товариство на вірі – це об’єднання, де один або кілька його власників несуть повну відповідальність за всіма зобов’язаннями товариства, інші вкладники несуть відповідальність тільки в межах належного їм капіталу.

До господарських товариств належать: товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю – це підприємства, які створюються шляхом об’єднання вкладів юридичних і фізичних осіб. При цьому число учасників товариства з обмеженою відповідальністю не може перевищувати встановленої межі, інакше протягом року дане товариство буде перетворено в акціонерне.

Товариство з додатковою відповідальністю є організацією, який статутний капітал ділиться на частки, розмір яких визначений заздалегідь. Даний вид товариства утворюється одним або кількома особами. За всіма зобов’язаннями товариства всі його засновники несуть субсидіарну відповідальність у розмірі, який кратний у вартості вкладу до статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю являє собою таку форму господарської діяльності, всі засоби якого утворюються шляхом об’єднання капіталу засновників, а також випуску і розміщення акцій. Учасники акціонерного товариства несуть відповідальність за всіма зобов’язаннями суспільством в розмірі, рівному вкладами.

Для того щоб захистити свої комерційні інтереси і підвищити ефективність використання капіталу підприємства, різні організаційно-правові форми можуть об’єднатися в так звані корпоративні форми підприємництва. До них відносяться: концерни, консорціум, міжгалузеві і регіональні союзи.

Концерн – це об’єднання організацій, які здійснюють спільну діяльність добровільно. Як правило, концертне володіють науково-технічними функціями, функціями виробничого і соціального розвитку, функціями зовнішньоекономічної діяльності та ін.

Консорціум – об’єднання організації для вирішення тих чи інших завдань, створене на час. У нашій країні консорціум створюється для реалізації державних програм силами організацій будь-яких форм власності.

Галузеві та регіональні союзи представляють собою об’єднання організацій на договірних умовах. Ці союзи створюються для здійснення однієї або кількох виробничих та господарських функцій.

Організація господарської діяльності

Організація господарської діяльності проходить три етапи:

 • 1 етап – оцінка можливостей. Спочатку слід дати об’єктивну оцінку всіх ресурсів, необхідні для процесу виробництва продукція. Для цих цілей доцільно використовувати наукові розробки. Основна перевага цієї стадії полягає в тому, що вона допомагає дати попередню оцінку потенціалу виробництва продукції саме в тих обсягах і в тих умовах, які будуть досліджуватися, та на підставі яких буде затверджуватися рішення про запуск виробництва тієї чи іншої продукції. Після того, як буде вивчений виробничий потенціал організації, здійснюється запуск лінії виробництва в межах сформованого плану.
 • 2 етап – запуск допоміжного виробництва. Здійснення даного етапу має місце тільки в тому випадку, якщо є необхідність. Допоміжне виробництво є досить потрібним заходом, оскільки воно допомагає освоїти нові сегменти ринку збуту і збільшити шанс ефективності фінансового розвитку організації. Обслуговування організації може здійснюватися як власними силами, так і за допомогою залучення сторонніх організацій і ресурсів. На даній стадії використовується послуги, що дозволяють оптимізувати діяльність виробництва продукції і оцінити потенційні витрати коштів. На наступній стадії виконуються роботи, спрямований на вивчення ринку збуту і можливостей реалізації продукції.
 • 3 етап – здійснення збуту продукції. Всі стадії, які зачіпають реалізацію продукції, відстежуються. При цьому ведеться облік реалізованої продукція, складається і досліджується прогнози, що дозволяють прийняти грамотні рішення керівництва організацією. Існує ситуації, коли слід розробити методику пост продажного обслуговування. Наприклад, при встановленні гарантійного терміну на свою продукцію.
Посилання на основну публікацію