Вибір інституційної системи: ефективність і стабільність

Незважаючи на вислів Візер, яке відноситься ще до 1893 року, Радянський Союз управлявся згідно соціалістичної теорії планової економіки протягом сімдесяти чотирьох років. Більше того, спільно з східно-європейськими союзниками Радянський Союз створив єдиний суспільний лад в історії, який кинув серйозний виклик економічному перевазі системи, заснованої на приватному володінні і грошовому обміні. Радянський Союз досяг бажаних цілей індустріалізації, почавши практично з нуля, і побудував військову машину, з якою могли змагатися тільки Сполучені Штати Америки. І хоча плановій економіці допомагала існувати інша економічна система, що діяла зсередини і грунтувалася на стимулах і маються на увазі правах власності, абсолютно чужих офіційно декларованим, формально узаконена система прав власності соціалістичної держави продовжувала існувати аж до розпаду самого соціалістичного ладу.
У цій системі права власності на заводи, верстати та обладнання («засоби виробництва» за термінологією Маркса) були відчужені від окремих людей і «колективізовані». Природно, що в такій системі приватні угоди із засобами виробництва заборонялися, що вело до суворого обмеження можливостей вільного обміну і використання грошей. Контроль над засобами виробництва і над самим виробництвом «міцно належав центральної влади» [256, с. 167].
Сьогодні не потрібно доводити, що такий централізований контроль неефективний (з погляду добробуту звичайного споживача) в порівнянні з децентралізованої ринковою економікою, у всякому разі, при нинішньому стані технологічного розвитку. Твердження про те, що планова економіка була більш передовим способом організації економічної діяльності, було неодноразово спростовано добре відомими теоретичними доказами, головним чином належать до питанням стимулів та інформації. Навіть емпіричний досвід минулих п’ятдесяти років чітко свідчить на користь економіки ринкового типу (як у промислово розвинених країнах, так і в країнах, що стоять на шляху промислового розвитку), яка в багатьох випадках приносила набагато більш високі темпи зростання і набагато більше процвітання.
Разом з тим, відносна неефективність інституційної системи не обов’язково призводить до її нестабільності, не кажучи вже про розпад [248, с. 90-93]. Якщо розглядати інституційну систему планової економіки як відносно автономну і подразумевающую високі витрати «відмови» від такої системи (які свідомо роздувалися владою шляхом обмеження обміну товарами, людьми та інформацією з усім іншим світом), то добре відомі фактори залежно від раз обраного шляху і попадання в пастку [248, с. 94] говорять на користь доводу, то така система буде залишатися стабільною до тих пір, поки всередині її власного механізму стимулів чи не з’являться руйнують фактори. Предметом нашого розгляду буде не стільки відносна неефективність планової економіки в порівнянні з ринковою, скільки вичленення тих елементів у системі стимулів, які в кінцевому результаті привели до її розвалу.
Крім того, саме поняття «ефективності» різному для планової економіки і для традиційної ринкової. Планова економіка може вважатися ефективною, коли вона працює у відповідності з планами, встановленими центральними властями. Це якраз та ситуація, яку традиційний економіст назвав би «неефективною», тому що при ній не відбувається (м’яко виражаючись) максимізації добробуту споживачів. У той же час слід ясно розуміти, що традиційне поняття «економічної ефективності» діє тільки при тієї вихідної посилці, що бажання пересічних споживачів грають якусь роль. У чистій моделі планової економіки грають роль тільки бажання одного споживача – держави. Це, у свою чергу, обумовлено основоположною посилкою про розподіл основних фондів, згідно з якою вся власність належить тільки державі і нікому більше. Єдиний аргумент, який наводить тонкий місток над прірвою між плановою та ринковою економікою, полягає в тому, що і ринкова економіка задовольняє не всі бажання споживача, а тільки ті, які підкріплюються ефективним попитом. Таким чином, в моделі планової економіки, побудованої на чисто теоретичних засадах, розподіл ресурсів має вважатися таким, що відповідає оптимуму по Парето, оскільки будь-який відхід від такого розподілу неминуче завдаватиме шкоди державі-діктатору1. Подібний довід жодним чином не слід тлумачити як «виправдання» планової економіки. Як вказував Амарт’я Сіна, «якщо запобігання підпалу Риму зробило б імператора Нерона нещасним, то дозволити йому спалити Рим має вважатися оптимальним рішенням по Парето … Суспільство чи економіка можуть бути оптимальні за Парето і в той же час не викликати нічого, крім відрази» [257, с. 22]. Система тоталітарної економіки в колишньому Радянському Союзі і справді була далеко не найприємнішою з тих, що коли-небудь були створені на нашій планеті. Тому подвійно цікавим, з нашої точки зору, є і висновок, до якого ми приходимо в результаті аналізу, наведеного нижче. А саме, тоталітарна економіка містила насіння саморуйнування в самому її механізмі стимулів, і містила вона їх зовсім незалежно від ціннісних суджень щодо необхідності враховувати добробут споживачів (або права людини), привнесені з інших, більш симпатичних нам економічних і політичних систем. Іншими словами, навіть у тому випадку, коли в «функцію соціального добробуту» соціалістичної економіки (не кажучи навіть про те, наскільки це поняття тут взагалі застосовне) прямо вбудовується величезна кількість неефффектівності (у традиційному її розумінні) в силу переваг держави-диктатора, внутрішня логіка розвитку такої системи неминуче призведе її до того етапу, коли вона почне давати збої в досягненні власних цілей. (В той же час, з точки зору ефективності в її традиційному розумінні, такого роду збої можуть, навпаки, означатиме покращання.) На наш погляд, сам цей висновок вже має деяке значення.
Вкрай важливим для подальшого обговорення є питання неформальних інститутів корупції, зловживань і так званої паралельної економіки (або чорного ринку), які з плином часу набирали все більшої сили і масштаби всередині планової економіки. Хтось може заперечити, що ми надаємо цим перерахованим факторам занадто велике значення, і що, незважаючи на їх велику роль і повсюдне поширення, вони ніколи не складали те, що можна було б назвати «серцевиною» соціалістичної економіки, точно так само, як не можна сказати, що «серцевину» ринкової економіки становлять не менш важливі і поширені факти володіння державою деякою часткою ресурсів або його втручання в економічні питання. Однак та ступінь, в якій паралельна економіка доповнювала і проникала в офіційну економіку, була набагато вище, ніж ступінь втручання будь-якої держави в ринкову економіку навіть у самих затятих випадках подібної «інтервенції». Той факт, що подібне проникнення паралельної економіки в офіційну найчастіше здійснювалося незаконними способами, призвів до того, що відповідні явища було важче помітити, але в той же час це призводило до виникнення конфлікту з «основною системою», який був набагато серйозніше і який було набагато важче вирішити не доводячи справу до відкритих зіткнень, ніж конфлікт між ринковими силами і (здебільшого) законним і відкритим втручанням держави в ринкову економіку.
Якби хтось захотів простежити історичні паралелі, то на думку відразу спало б розвиток товарно-грошових відносин всередині феодального суспільства. Хоча більшість офіційних прав власності в феодальному суспільстві, як, втім, і більшість соціальних норм правлячого класу, грунтувалися на зовсім інших принципах, симбіоз, який розвинувся між купцями і феодальними лордами, зіграв визначальну роль у поваленні феодального порядку (див. [177]).
Відповідно, ми відмовляємося від будь-яких спроб представити повне і всебічне опис системи планової економіки або порушити всі або навіть більшість факторів, що сприяли її падіння. У російському контексті система валилася не тоді, коли робила найсуворіші репресії по відношенню до народу або коли посилювалися економічні проблеми населення, а тоді, коли народ повністю розчаровувався в системі і втрачав всі ілюзії. Як це розчарування знищило комуністичну систему в 1991 році, так і розчарування в царату знищило його в 1917 році. Було б захоплюючою задачею включити цей культурний фактор в економічний аналіз, але залишимо це для іншої роботи.

Посилання на основну публікацію