Умови задоволення суб’єктивних ймовірностей

Вимірювання достовірності ситуацій є відображення безлічі ситуацій на числову вісь зі збереженням відношення правдоподібності.

Розподіл ймовірностей, які відповідають умові, що ймовірність однієї ситуацій більш імовірна, ніж друга ситуація, називається узгодженим з відношенням правдоподібності. У цьому випадку відношення правдоподібності першої події багато більше і крім цього воно є повним, нестрогим порядком і має задовольняти додатковим умовам, які формулюються у вигляді аксіом суб’єктивної ймовірності.

Практичний вимір суб’єктивних ймовірностей, яке задовольняє цих аксіом, здійснюється методом безпосередньої оцінки при додатковому вимозі, щоб сума ймовірностей повної групи альтернативних ситуацій дорівнювала одиниці. Практично таке вимірювання проводиться в шкалі відносин.

Посилання на основну публікацію