Транспортна логістика: мета і завдання

Транспортна логістика – розділ логістики, що займається питаннями організації доставки, тобто переміщення будь-яких матеріальних об’єктів (продукція, речовини) з одного пункту в інший за оптимальним маршрутом.

Транспортування – переміщення вантажу транспортним засобом за певною технологією в ланцюзі постачань.

Мета транспортної логістики – доставляти потрібний товар необхідної якості і кількості в заданий час і місце з оптимальними витратами (тобто по суті, це виконання 6 правил логістики).

Основні завдання транспортної логістики:

  • вибір виду транспорту (автомобільний, ж / д, авіа тощо);
  • вибір способу транспортування (виду перевезення);
  • вибір перевізника та інших логістичних партнерів;
  • визначення раціональних маршрутів доставки;
  • забезпечення технологічної єдності транспортно-складського процесу;
  • оптимізація параметрів транспортного процесу (збільшення швидкості транспортування, зменшення витрат палива та ін.).
Посилання на основну публікацію