Традиційна економіка в Афганістані

Види економічного укладу суспільства

На різних етапах еволюції виробництва людством використовувалися певні моделі побудови економічних систем. Вони формувалися під впливом історичних подій, соціальних змін, наукових відкриттів і так далі. Кожна з моделей має свої достоїнства і недоліками. В економічній науці виділяють чотири види економічного укладу життя суспільства:

  • змішаний;
  • ринковий;
  • командний;
  • традиційний.

Якщо розглядати економіку країни як систему, то відмінність моделей господарської структуру стосуватимуться її елементів. Елементами економіки є типи зв’язків між економічними агентами, самі господарюючі суб’єкти і об’єкти економіки. Господарська система будується на основі виробничого ланцюжка, що включає в себе етапи створення, перерозподілу, а так само взаємовигідного обміну і кінцевого споживання благ. Блага можуть бути матеріальними і нематеріальними.

В даний час більшість економік світу використовує змішану модель економічних відносин. Такий підхід дозволяє створити систему, здатну ефективно протистояти, або підлаштовуватися під вплив різноманітних факторів. Змішана модель будується на основі ринкового механізму, при цьому в ній присутні елементи державного управління. Зазвичай воно займається сферами, що забезпечують стратегічну і національну захист інтересів окремої держави.

Ринкова економічна структура в чистому вигляді не існує, при цьому розглядається економічною наукою. Така модель є саморегулюючим, за рахунок здатності ринкового механізму приводити систему в рівновагу. Ринкова модель дає можливості високим темпам економічного розвитку.

Рівень державного впливу на господарське життя країни максимальний в командної економічної моделі. Тут немає конкуренції. Підприємства слідують поставленого плану, випускаючи продукцію згідно з приписом. Ціни так само встановлюються державою. Споживачі купувати лише те, що є на ринку. Самі вони не впливають на асортимент і ціноутворення. Командна модель є найбільш керованою і прозорою. Однак, вона не здатна до тривалого розвитку, тому більшість країн відмовилися від повного державного контролю над економікою.

Економіка Афганістану

Афганістан є переважно аграрною країною з відсталою промисловістю. Тривалі військові конфлікти призвели до відтік населення в сусідні країни. Вони так само сприяли руйнуванню багатьох підприємств та інфраструктури. Однак, в останнє десятиліття в Афганістані став спостерігатися економічне зростання.

Економічна модель Афганістану наближена до традиційної, тому будується навколо сільського господарства. Раніше на полях застосовувалися зрошувальні системи, які були зруйновані в ході військових дій. Добрива так само майже не застосовуються. Велика частина земельних угідь знаходиться в руках дрібних фермерів. При цьому вони завжди співпрацювали з фермерами, розвідних худобу, і дозволяли їм пасти тварин на своїх територіях.

Зараз в країні вирощуються злакові культури, овочі і фрукти, горіхи. Фрукти і горіхи йдуть на експорт. Крім того, Афганістан є одним з найбільших постачальників опіумного маку.

Тваринництво дає змогу розвивати ремесла, засновані на прядении і ручному килимарство. Ліси в Афганістані є, але їх складно обробляти і доставляти в центральні райони країни, тому ліс переважно продають в Пакистан.

Промисловість Афганістану слаборазвита. Тут є невеликі родовища вугілля, свинцю, залізної руди, золота і цинку. За часів співпраці з СРСР розроблявся газовий басейн. У той час економіка Афганістану дотримувалася командної моделі. Перед виробниками ставилися плани, які необхідно було реалізувати. Національний банк вкладався у виробництво і легку промисловість, що належала державі.

Після військових дій почалося зростання будівництва приміщень для життя і соціально – громадських потреби. Почала відновлюватися інфраструктура.

Афганська економіка займається експортом сільськогосподарської продукції, килимів, опіатів. Головним її покупцем свого часу був Радянський Союз. Після завершення афганської війни велика частина селян пішла зі своїх наділів, тому уряду довелося імпортувати продукцію першої необхідності.

Традиційна економіка Афганістану

Традиційна економіка відрізняється стабільністю і передбачуваністю господарської структури. Вона базується на:

  • сільському господарстві;
  • ремеслах;
  • народні промисли.

Її відрізняє низький рівень розвитку технологій і промисловості.

Управління процесами в суспільстві здійснюється радою старших. Такий підхід формується на основі традицій, де вся сім’я зобов’язана слухатися старшого глави сім’ї. Сама сім’я є основним осередком суспільства і будується на звичаях і строгому підпорядкуванні. Населення живе дуже бідно.

Всі перераховані вище елементи описують стан економіки Афганістану. Тут основу приватного бізнесу складають дрібні фермери і заводчики худоби. Дані сфери безпосередньо залежать від клімату і природних умов в поточному періоді. В іншому випадку державі доведеться імпортувати необхідні для прожиткового мінімуму продукти. Економіка Афганістану є залежною від іноземних вкладень і донорів.

Низька ступінь розвитку промисловості так само веде до стагнації економіки. В Афганістані практично немає великого виробництва, яке стало б базою для формування стійкої господарської структури.

Доходи населення не перевищуються ста доларів США. У разі перевищення імпорту над експортом підвищуються ціни на продукти, що ще більше ускладнює життя громадян цієї країни.

Основу зовнішньоекономічних зв’язків складають продукти ремісничої справи, сільського господарства, що не може дати необхідний прибуток державному бюджету. Крім того, податкова система Афганістану практично не стягує обов’язкові платежі з населення. Підприємці виплачують лише відсоток зі свого обороту.

Негативний вплив на економіку Афганістану зробила війна, яка зруйнувала і без того слаборозвинених господарську структуру країни.

Посилання на основну публікацію