Типи організаційної культури – коротко

Існує різні класифікації типів організаційної культури. Так Вільям Оучи дав поняття оргкультури і поділяв її на ринкову, бюрократичну, кланову.

У першій панують вартісні відносини і відносини, орієнтовані на отримання прибутку, в другій – регламенти з правилами і процедурами, а в третій – владні цінності організації з традиціями.

Також деякі ділять оргкультуру на бюрократичну, опікунську, праксеологічну, підприємницьку. Перша регулює всі сторони роботи компанії на базі документації з чіткими нормами, друга заснована на згуртованому колективі і неформальних запитах групи, третя спрямована на те, щоб забезпечити результативну роботу завдяки особливому контролю за співробітниками, а остання націлена на перспективу.

Це цікаво: найвідоміша класифікація типології оргкультури від Хонді. Він привласнив кожному з типів ім’я божества Стародавньої Греції. Приклад: владна домінуюча культура носить ім’я Зевса, рольова – Аполлона, культура завдання – Афіни, особистісна – Діоніса.

Посилання на основну публікацію