Типи економічного зростання: екстенсивний, інтенсивний

Розрізняють екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. При екстенсивному типі збільшення суспільного продукту відбувається за рахунок кількісного збільшення факторів виробництва: залучення у виробництво додаткових ресурсів праці, капіталу (засобів виробництва), землі. При цьому технологічна база виробництва залишається незмінною. Так, розорювання цілинних земель з метою отримання великої кількості зернових культур, залучення усе більшої кількості робочих для будівництва електростанцій, виробництво все більшої кількості зернозбиральних комбайнів – все це приклади екстенсивного шляху збільшення суспільного продукту.

Інтенсивний тип економічного зростання характеризується збільшенням масштабів випуску продукції, який грунтується на широкому використанні більш ефективних і якісно зроблених чинників виробництва. Зростання масштабів виробництва, як правило, забезпечується за рахунок застосування більш досконалої техніки, передових технологій, досягнень науки, більш економічних ресурсів, підвищення кваліфікації працівників. За рахунок цих чинників досягається підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, ресурсозбереження і т.п.

В умовах науково-технічної революції, що розгорнулася з середини XX ст., В західних індустріальних країнах перевага отримує інтенсивний економічний ріст.

Посилання на основну публікацію