Термінологія науки – система її наукових понять

Термінологія в цілому співвідноситься з системою наукових понять. Можна дати таке визначення термінології: сукупність найменувань, слів і словосполучень, які використовуються для точного і однозначного позначення наукових понять в системі понять даної науки, галузі техніки, виробництва.

Терміни повинні володіти такими якостями: бути точними й однозначними.

Якщо більшості слів звичайної мови властива багатозначність (полісемія), то в термінологічних системах прагнуть до того, щоб одному що означає (слово або фразу) відповідало тільки одне означається (предмет, поняття). Якщо в загальнолітературному мові синоніми (слова з різним звучанням, але з однаковим або дуже близьким значенням) і омоніми (слова однакові за звучанням, але з різними значеннями) цілком звичайне, нормальне явище, то в термінології від синонімів і омонімів намагаються позбутися.

Термінологія, на відміну від інших пластів словника, в значній мірі є предметом постійного систематичного регулювання. На різних рівнях: галузевих (спеціальні комісії міністерств і відомств), державному та міжнародному – проводиться велика робота з упорядкування, уніфікації і навіть стандартизації окремих галузевих систем термінів. У минулому (в СРСР) протягом багатьох років активно діяв Комітет науково-технічної термінології Академії наук СРСР, працювали спеціальні термінологічні комісії, існували номенклатурні комісії, які регламентують присвоєння назв предметів, об’єктів і систем.

Термінологія знаходиться в постійному русі: щось в ній відмирає, закінчується цикл життя термінів, понять, дефініцій. Вони виходять з ужитку, усуваються разом з віджилими свій вік, застарілими або опинилися ненауковими поняттями. Такими, наприклад, виявилися в історії науки терміни «хрематистика», «політична економія» і сотні інших. Багато «старі», давно відомі терміни, наприклад «економіка», наповнюються зовсім новим науковим змістом. Ця зміна в змісті поняття іноді стає дуже рельєфним, якщо зіставити етимологію слова, тобто його буквальне значення, закладене в слові на самому початку його появи в мові, з сучасним розумінням.

Посилання на основну публікацію