Теорія пропозиції

Авторами цієї теорії є А. Лаффер, Дж. Гілдер, М. Еванс і ін Вони головну увагу приділили не попиту, а проблемі пропозиції, ефективного використання ресурсів.

Ринок, на думку названих авторів, є єдиним механізмом реалізації людиною своїх цілей максимізації добробуту. Стагнація ринку відбувається із-за малих заощаджень, яких не вистачає для економічного зростання. Головна причина цього — деформація ринку з боку держави. Проявляється вона:

1. В політичній нестабільності ринку через зміни правлячих партій, у яких різні політичні пріоритети.

2. У високому рівні оподаткування, що призводить до:

а) скорочення обсягів інвестицій;
б) зменшення прибутку. В результаті підприємці змушені працювати на старому обладнанні. Це веде до зниження темпів науково-технічного прогресу та економічного зростання;
в) прагнення до ухилення від сплати податків. На думку прихильників теорії пропозиції, підприємці наймають юристів і бухгалтерів, які знаходять їм податкові лазівки, і все це важким тягарем лягає на економіку;
г) вивезення підприємцями капіталу за кордон або його використання у тіньовій економіці;
д) скорочення обсягів заощаджень і збільшення схильності людей до споживання заробленого;
е) люди перестають працювати понаднормово, підвищувати свою кваліфікацію, бо зрослий дохід з’їдається податками. Тому роботі вони віддадуть перевагу дозвілля. За словами А. Лаффера, люди працюють не для того, щоб платити податки. Вони думають про те, що їм залишиться після їх сплати.

3. У зростанні державних боргових зобов’язань. На їх придбання направляються значні кошти і скорочуються обсяги приватних інвестицій. В результаті сповільнюється економічне зростання.

4. В неефективності державних витрат. Це проявляється в наступному:

а) податкові надходження направляються у неперспективні галузі. Тим самим заохочуються слабкі і караються сильні підприємства;
б) посилюється система державного соціального забезпечення. В результаті знижуються стимули у безробітних до пошуку робочих місць. Цим зменшується привабливість зайнятості порівняно з забезпеченої неробством.

Вищесказане приводить до думки про необхідність стимулюючої податкової політики. Вона припускає наступне.

1. Зниження податкових ставок на прибуток, особливо на доходи від інвестицій.

2. Скорочення ступеня прогресивності оподаткування. Це дозволить знизити податковий тягар для осіб з високими доходами і перетворити їх заощадження в інвестиції.

Скорочення податків у короткостроковому періоді, на думку авторів теорії пропозиції, дасть зростання податків у довгостроковому періоді в результаті збільшення коштів на інвестиції, що призведе до економічного підйому і підвищення добробуту.

Рекомендації даної школи практично знайшли застосування в період правління американського президента Р. Рейгана. У 80-ті роки XX століття в США була проведена податкова реформа: введені податкові знижки на НДДКР, нові інвестиції, використана пільгова система для проведення прискореної амортизації і т. д. Це призвело до зростання ділової активності в країні, оновленню основного капіталу, проте супроводжувалося зростанням дефіциту державного бюджету.

Посилання на основну публікацію