Світ-економіка

Бродель Фернан в процесі дослідження циклічної динаміки історії закликав суспільствознавців, і економістів, шукати нинішні закономірності соціально-економічного розвитку в минулому.

Бродель Ф. визначає світову економіку (яка охоплює всю Землю) і світ-економіку як економічно самостійну частину планети, якій внутрішні зв’язки та обміни надають певну органічну єдність.

Світ-економіка має свій простір в центрі якого знаходиться полюс – велике місто. Міста – світи – нескінченно змагаються за лідерство і періодично змінюються.

Простір світу-економіки – виступає як сума ієрархічних приватних економік з різним рівнем багатства, різницею потенціалів, за допомогою яких забезпечувалося функціонування всієї сукупності економік. Потенціал нерівностей економік дає уявлення про натиску, пояснює, що центральна зона буде вищою самої себе, на чолі будь-якого можливого прогресу.

Посилання на основну публікацію