Сутність процесуальних теорій мотивації

Процесуальні теорії мотивації – аналізують те, як людина розподіляє свої зусилля для досягнення мети, і який вид поведінки при цьому вибирає.

Можна сказати, що вони більше орієнтовані на процес досягнення мети (тому й називаються процесуальними теоріями), а не на утримання мети (як змістовні теорії мотивації).

Але при цьому процесуальні теорії зовсім не відкидають роль потреб у мотивації людської діяльності, просто відповідно до них не менш важливі і умови задоволення потреб: очікуване винагороду і справедлива оцінка результату виконаної роботи.

До процесуальних теорій мотивації відносяться:

  • теорія очікувань В. Врума;
  • теорія справедливості Дж. Адамса;
  • комплексна теорія мотивації Портера-Лоулера;
  • теорія X і теорія Y МакГрегора.
Посилання на основну публікацію