Сутність і види інвестицій

Безліч людей в даний момент абсолютно вільно апелюють поняттям «інвестиції», в більшості своїй не розуміючи його суті і механізму. А поняття інвестиції, сутність, види – це ті необхідні відомості, знання яких дає гарантію успішної роботи в цій сфері.

Основні нюанси інвестування

Багато людей, які мають вільні кошти, вважають достатнім знайти хорошу компанію, що управляє, довірити їй розпорядження своїми активами і отримувати регулярну прибуток і носити звання «інвестора». Цей варіант, безумовно, поширений, але він неповноцінний – не знаючи і не розуміючи економічною сутністю і видів інвестицій, їх відмінності, не маючи поняття про ризики, такий інвестор не зможе оцінити якості роботи повіреного, прибутковості проектів і т.д.

Звертаючись до самого поняття «інвестування», необхідно розуміти, що визначення цього поняття дуже ємне. Інвестиції є вкладенням активів різних форм власності на певний часовий період в різні по цілям і завданням проекти, на території своєї країни або за її межами. Як ми бачимо, навіть з визначення зрозуміло, що інвестиції діляться по:

  • територіальною ознакою,
  • формі власності активів,
  • галузевої приналежності об’єкта інвестування.

Розподіл на види

Сутність і види інвестування – це головні складові знання, яких просто обов’язково. Види інвестування визначаються за різними чинниками:

  • Інвестиції за методом вкладення коштів – бувають безпосередніми (прямими – інвестує сам власник засобів) і опосередкованими (за участю фінансових посередників).
  • За цілями і об’єктами вкладення – інвестування коштів у виробництво, в ході якого йде приріст основних засобів, кількості виробленого товару, розширюється виробництво, прирощується обладнання -це реальне інвестування. У разі ж інвестування коштів у фінансові проекти і приросту саме грошових коштів, інвестиції називаються фінансовими.
  • За участі підприємства інвестора – у варіанті, коли підприємство вкладає у власний розвиток виробництва інвестиції вважаються внутрішніми, а коли вкладення йдуть в активи інших фірм – зовнішніми.
  • За часовими періодами – вкладення, термін яких триває не більше 12 місяців вважаються короткостроковими, всі інвестиційні проекти, які тривають більше року звуться довгострокових.
  • За ступенем прибутковості – безприбуткові, низькодохідні, інвестиції з середнім і високим рівнем окупності і прибутковості. Виключаючи безприбуткові вкладення, які мають на меті досягнення соціального та іншого ефекту, а не отримання прибутку, всі інші види визначаються виходячи з середнього показника прибутковості в цьому сегменті ринку.

Кожного інвестора цікавлять спочатку сутність, види та джерела інвестицій, які підходять для його проекту. Виходячи з цих основних моментів, а також розрахунку ризикових деталей, вже приймається рішення про вид інвестиції, очікуваної прибутковості.

Навіть роблячи опосередковане інвестування через посередників, необхідно чітко розуміти яким шляхом піде фінансовий брокер і які результати ви отримаєте в ході свого вкладення. Ринок інвестицій змінюється постійно, він активний і його тенденції необхідно чітко відслідковувати, саме для цього необхідно розуміти його сутність.

Посилання на основну публікацію