Суб’єкти ринку цінних паперів

Поняття і роль цінних паперів

Цінні паперів є документи, що мають грошову оцінку, які є предметом купівлі-продажу на фінансовому ринку.

Цінні папери – це різновид капіталу. Підприємства, які випускають цінні папери – мають на меті примножити свій капітал за рахунок зростання вартості таких паперів, випущених в обіг. Зростання вартості забезпечується розвитком підприємства, якому сприяють грошові ресурси від продажу цінних паперів.

Власники цінних паперів, мають на меті – отримати по ним прибуток, внаслідок зростання цін на них, або в частині відсоткового доходу.

Якщо цінні папери випускає держава, то мета випуску – це залучення грошових ресурсів в розвиток виробництва і економіки країни.

Так, ключова роль цінних паперів для всіх учасників – це зростання доходів.

Характеристика суб’єктів ринку цінних паперів

На ринку цінних паперів здійснюють свою діяльність кілька видів учасників (суб’єктів):

  • Емітенти – суб’єкти, які випускають в обіг певний вид цінних паперів.
  • Інвестори (власники), які вкладають свої кошти в цінні папери.
  • Професійні учасники ринку цінних паперів, які можуть бути брокерами, дилерами і т.д.
  • Дані учасники отримують дохід від посередницької діяльності на ринку.
  • Держава як орган управління і контролю.

Функції кожного з суб’єктів – різні.

Так, емітентами можуть бути будь-які комерційні організації, в тому числі й іноземні компанії. Вони випускають паперу вартістю дорівнює вартості власного капіталу. Згодом, при зростанні вартості паперів – вартість капіталу компанії відповідно зростає і приносить дохід не тільки емітенту, а й особам, у яких у власності цінні папери. Компанії-емітенти зобов’язані надавати звітність про фінансовий стан в публічній формі.

Також емітентом може бути держава. Державні цінні папери випускаються для того, щоб залучити кошти і направити їх в найбільш потребують розвитку сектори економіки. Крім того, виручка від реалізації цінних паперів – може виступати засобом покриття тимчасового бюджетного дефіциту.

Інвесторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Підприємства та індивідуальні підприємці можуть здійснювати різного роду фінансові вкладення в цінні папери для одержання по ним прибутку. Фізичні особи (населення) також можуть виробляти фінансові вкладення з метою отримання прибутку.

Професійні учасники ринку цінних паперів – це суб’єкти основним видом діяльності яких є безпосередня участь у всіх операція купівлі-продажу таких об’єктів фінансових вкладень.

Брокери – виступають як посередники між емітентами та інвесторами.

Дилери можуть купувати цінні папери від свого імені і перепродувати їх на ринку.

Керуючі, мають право купувати і продавати цінні папери, якими володіє підприємство-інвестор.

Клірингові компанії займаються юридичним і фінансовим оформленням угод з купівлі-продажу цінних паперів.

Депозитарій надає послуги зі зберігання цінних паперів

Тримач реєстру обробляє і зберігає інформацію про власників і емітенти.

Організатор торгівля на ринку цінних паперів здійснює діяльність з технічного забезпечення угод купівлі-продажу на ринку.

Саморегульовані організації – це об’єднання професійних учасників, які забезпечують правила і порядок торгів, етичні норми учасників і т.д.

Держава виступає як емітент, а також регулює діяльність на ринку, за допомогою випуску регламенту і контролю його виконання.

Посилання на основну публікацію