✅Суб’єкт і об’єкт управління

Під суб’єктом управління розуміється фізична або юридична особа, від якої виходить владний вплив. Владні повноваження суб’єкта управління, його економічні та морально-етичні важелі впливу лежать в основі процесу управління.

Об’єктом управління (тобто тим, на що направлено владний вплив суб’єкта управління) можуть бути фізичні та юридичні особи, а також соціально-економічні системи та процеси.

Управління як свідома діяльність існує тільки в суспільстві. Ні природа, ні техніка не мають справи з управлінням як свідомим процесом. У природі діють природні технології, підлеглі законам природи; техніка працює за принципами і програмами, заданим свідомими істотами.

Посилання на основну публікацію