Страховик і страхувальник

Процес страхування передбачає участь двох сторін: страхової компанії, її ще називають страховиком і підприємця, фірми,підприємства, або, страхувальника. Між страхувальником і страховиком підписується договір, згідно з яким страхувальник вносить внесок. Страховик при настанні страхового випадку (стихійного лиха, пожежі, нещасного випадку і т.д.), в результаті якого страхувальнику було завдано збитків, виплачує страхове відшкодування.

Безумовно, виплата підприємцем страхових внесків знижує прибутковість бізнесу. Однак підприємець свідомо йде на це, оскільки в нагороду він отримує зменшення ризиків, що припадають на частку його підприємства.

Успішно працюючий бізнес свідчить про його ефективному управлінні. В успішних компаніях вдається щонайкраще використовувати наявні ресурси, здійснювати їх координацію і досягати поставлених цілей. Чільна роль у процесі управління підприємством належить менеджерам, або керуючим. Прийнято вважати, що саме менеджмент дозволяє підприємству бути чимось більшим, ніж сумою його окремих компонентів – капіталу і співробітників. Успіхи і невдачі компанії – це в першу чергу досягнення і прорахунки менеджменту, його керівництва.

Посилання на основну публікацію