Стимул, стимулювання і види стимулів

Близьким, але все-таки відмінним від поняття мотиву, є поняття стимулу.

Стимул (від лат. «Stimulus» – металевий наконечник жердини, яким поганяли биків) – зовнішній вплив на людину або групу людей, з метою спонукати до якогось результату.

Важливо розуміти, що тоді як мотив – внутрішня спонукає сила, стимул – завжди зовнішній спонукає фактор. Всі працівники по-своєму реагують на одні і ті ж стимули, в залежності від своїх інтересів, можливостей, очікувань, цілей, мотивів. Ефект від впливу стимулу буде тим вище, чим більше він відповідає внутрішнім мотивів працівника.

Стимулювання – процес впливу на працівника, за допомогою факторів зовнішнього середовища, для підвищення його трудової активності.

Види стимулів

Класифікація основних видів стимулів для працівниківВиди стимулів:

1. Матеріальні стимули:

а) грошові:

 • заробітня плата;
 • премії і надбавки;
 • компенсації і т.д.

б) негрошові (Пільги – пакет соціальних пільг):

 • путівки в санаторії;
 • медична допомога і страхування;
 • оплата навчання;
 • надання службового житла;
 • оплата транспортних витрат.

2. Нематеріальні стимули:

а) соціальні:

 • можливість кар`єрного росту;
 • престижність роботи;
 • спілкування в колективі.

б) моральні:

 • повагу за професіоналізм;
 • почесні грамоти, дипломи та звання.

в) творчі:

 • можливість самореалізації і саморозвитку;
 • креативна і цікава робота.
Посилання на основну публікацію