Стадії суспільного виробництва

В процесі виробництва благ кожен його окремий учасник діє не незалежно від інших учасників і пов’язаний з ними тисячами господарських зв’язків і відносин. Тому при розкритті сутності розподілу суспільного виробництва на стадії потрібно застосування до категорії «виробництво» визначення «суспільне».

Спеціалізація як економічне явище вперше була розглянута в працях А. Сміта. Він описав переваги спеціалізації і її гідності в підвищенні продуктивності праці. Ці гідності були очевидні до 70-80-х років XX ст., Але із завершенням ери так званого технократичного суспільства виник новий погляд на роль спеціалізації в суспільному виробництві. Стало видно недоліки спеціалізації, що ведуть до падіння інтересу працівників в вузькоспеціалізованому праці через жорстку регламентацію умов праці, монотонності, відсутність ефективних мотивів.

Посилання на основну публікацію