Справедливість в економіці

Проблема справедливості досі не втрачає своєї актуальності. Уряди зобов’язані прагнути до справедливого розподілу благ, вироблених в їхніх країнах. Прагнення до справедливості має бути однією з головних цілей діяльності влади, політичних партій, профспілок, громадських організацій.

ІРЛП. Ще в перших випусках доповіді «Про розвиток людини» використовувався індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП). Однак поняття «концепція розвитку людського потенціалу» набагато ширше поняття «ІРЛП». Поки ніхто не може запропонувати іншого всеосяжного показника (або всеосяжного блоку показників), оскільки багато життєво важливі аспекти процесу розвитку людського потенціалу не піддаються підрахунку. Проте такий простий синтетичний показник рівня розвитку людського потенціалу, як ІРЛП, досить повно відображає не тільки рівень життя суспільства, а й інші аспекти життя: комфортність, впевненість у майбутньому і т. Д. При цьому ІРЛП не замінює більш повного підходу до різноманіття проблем в області перспектив розвитку людського потенціалу.

При оцінці ІРЛП враховують: тривалість життя людини, рівень освіти і доходи. Максимально можливе значення ІРЛП – 1, мінімальне – 0. Найвищий бал дають державі, в якому середня тривалість життя не нижче 85 років, ВВП на душу населення (за паритетом купівельної спроможності) не менше 40 тис. Дол. І 100% населення грамотно. Нуль ставлять у випадку, якщо тривалість життя становить не більше 25 років, ВВП на душу населення (за ПКС) не більше 100 дол., А 100% населення неграмотно. На перших місцях за показниками ІРЛП міцно влаштувалися розвинені країни світу (табл. 17). Дані таблиці відображають не просто високий рівень економічного розвитку країн, а в певній мірі загальні умови, загальний соціально-психологічний і культурний клімат суспільства або те, що створює комфорт (або дискомфорт) в реальному повсякденному житті людини в даному суспільстві. Тому перші позиції займають не найбільш економічно розвинені і сильні держави (США, Японія і Німеччина), а Норвегія, Австралія, Ісландія, Канада, Ірландія, Нідерланди, Швеція, Франція, Швейцарія і т. Д.

Росія за індексом людського розвитку посідає 66-е місце, пропустивши Кубу (51-е місце) і Білорусь (65-е місце). Але зате вона випередила Китай (92-е місце), Україна (76-е місце) і Грузію (75-е місце).

Посилання на основну публікацію