Споживчі ціни

В системі інших економічних показників аналізу якості життя населення використовують показники:

споживчі ціни,

номінальні грошові доходи в розрахунку на душу населення,
середній розмір пенсії.

Додатково вивчають динаміку ставлення мінімальної заробітної плати, яка є також нормативом для ряду соціальних виплат, до середньої заробітної плати.

За допомогою такого дослідження встановлюється частка населення, яке мало доходи на рівні і нижче мінімального споживчого бюджету. При цьому слід виключати вплив грошової оцінки споживаної в сім’ях продукції, отриманої в особистих підсобних господарствах. Це дозволить обчислити частку населення, що має грошові доходи на рівні і нижче мінімального споживчого бюджету.

Основними параметрами, що вимірюють кількість населення, яке доходи на рівні і нижче мінімального споживчого бюджету, є:

  • чисельність населення, що має доходи на рівні мінімального споживчого бюджету і нижче (тис. осіб);
  • сукупний дохід сім’ї, включаючи грошову оцінку спожитої в родині продукції особистих підсобних господарств (тис. грн.).
Посилання на основну публікацію